Som konsument kan det vara svårt att se igenom reklamslogans och försäljarsvada då det är dags att välja miljövänlig el. Därför har vi för andra gången jämfört svenska elbolag och försökt tydliggöra hur grön företagens el egentligen är, så att du som konsument enkelt kan få en överblick. En av de viktigaste sakerna du som privatperson kan göra för att påverka klimatförändringarna är att välja rätt elleverantör. Idag erbjuder drygt 20 svenska elföretag endast grön el från förnybara energikällor.

Enkel rangordning

Ju högre andel förnybar el som ingår i mixen, desto högre har företaget hamnat i rangordningen. Förnybar el kommer från källor som sol, vind och vatten.

Rankningen visar även vilka som bättrat sig sedan förra rankningen, och vilka som faktiskt blivit sämre på att använda förnybara energikällor.

Enligt EU-lag måste företagen ursprungsmärka sin el, för att konsumenterna ska kunna fatta beslut på andra grunder än bara pris.

Vi har i en enkät frågat samtliga Sveriges elföretag – både producenter och handlare – om andelen förnybar energi i den el de säljer.

Bara Vattenfall går bakåt

Glädjande nog visar trenden att konsumenternas krav på ren, grön energi har effekt – flera elföretag har tagit ställning och köper och säljer enbart förnybar el.

Av de tre största bolagen är det bara Vattenfall, statens eget energiföretag med instruktioner att vara ledande i utvecklingen av en hållbar energisektor, som har blivit sämre sedan sist. Ironiskt med tanke på företagets hårdsatsning på att marknadsföra sig som ett klimat- och miljövänligt företag.

De andra två energijättarna, E.ON och Fortum, har bättrat sig en aning och har en något högre andel förnybara energikällor i sin elmix jämfört med förra rankningen.

Konsumentmakt bara möjlig med korrekt information

Att byta elbolag är en av de viktigaste sakerna man kan göra som privatperson för att påverka klimatförändringarna. Men konsumenterna kan inte göra rätt val utan korrekt information. Idag gör elbolagen det ofta svårt för kunder att utläsa var elen egentligen kommer ifrån.

Lagen om ursprungsmärkning för el infördes 2005, men majoriteten av de svenska elbolagen har trots detta inte tydligt redovisat hur den el de säljer produceras.

Förra gången Greenpeace rankade de svenska elbolagen var i april 2008.

Det är enkelt att byta elbolag:

  • Kontakta elbolaget du vill byta till. I vissa fall måste du själv se till att avtalet med din nuvarande elhandlare blir uppsagt.
  •  Din nya elhandlare informerar ditt nätföretag om bytet.  Nätföretaget läser av elmätare och meddelar resultatet vidare till berörda elhandlare.