Nuclear problem solved.

Idag inleds en ny era i svensk energipolitik. Äntligen kan den energipolitiska ”knuten” i Sverige låsas upp. Beskedet att det nu är totalt stopp för ny kärnkraft i Sverige är inte bara efterlängtat – det är ett epokskifte. Nu kan vi lägga den polariserade diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara bakom oss och stället lägga energin där den behövs – hur vi ställer om energisystemet till 100 % förnybar energi.

För ganska exakt ett år sedan meddelade OKG att man inleder processen att stänga reaktor 1 i Oskarshamns kärnkraftverk. Detta var början till slutet för svensk kärnkraft. När nu fönstret dessutom stängts för nya reaktorer i Sverige kan vi se ljusare på framtiden.

Den allvarliga situationen för miljö och klimat understryker behovet att helt och hållet överge smutsig fossil energi och farlig kärnkraft. Greenpeace har visat att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att göra den nödvändiga omställningen.

Sverige har gjort ett vägval. Kärnkraft tillhör historien. Nu börjar energirevolutionen.