Greenpeace activist with a banner on the reactor Oskarshamn 2

Idag inleds rättegången i Kalmar mot 19 aktivister från Greenpeace som hängde en banderoll på Oskarshamns kärnkraftverk i mars 2014 med budskapen om att det är dags att pensionera de gamla reaktorerna.

Aktionen förra året följer på en lång och framgångsrik tradition av kamp för miljön. Greenpeace startades för över fyrtio år sedan då en grupp fredsaktivister i protest mot USA:s provsprängningar av kärnvapen seglade en gammal trålare mot testplatsen. Så föddes Greenpeace, världens största oberoende miljöorganisation.

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.

Greenpeace gör detta genom att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön och förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.

Kärnan i Greenpeace verksamhet är fredlig aktion. Alla aktivister är tränade i principerna för ickevåld och de använder aldrig våld ens när de själva utsätts för det. Erfarenheten visar att civil olydnad och ickevåldsaktioner kan skapa politisk förändring.  Det är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas.

Greenpeace aktivister tar alltid ansvar för sina handlingar och är beredda att acceptera rättsliga påföljder. Rättegången är en möjlighet för våra aktivister att igen öppna upp för dialog med motpart och allmänhet.

Greenpeace aktion vid Oskarshamns kärnkraftverk i mars 2014 var en del i en större kampanj för att uppmärksamma de ökade risker som en allt äldre kärnkraftspark i Europa innebär för människa och miljö.

Samtidigt som den svenska aktionen genomfördes utfördes ytterligare ett antal aktioner runt om i Europa. I totalt sex länder medverkade 240 aktivister. Samtidigt släpptes också en omfattande rapport – Litetime extension of nuclear powerplants: entering a new era of risk – som grundligt går igenom de ökade risker som en allt äldre kärnkraftspark i Europa innebär. Över en tredjedel av reaktorerna i Europa (exklusive Ryssland) är 30 år eller äldre.

I Sverige levererade Greenpeace aktivister ett pensionsbesked till Oskarshamns kraftgrupp, OKG, – det är tid för pension.

Sverige har några av Europas äldsta och mest slitna reaktorer. Med stigande ålder minskar säkerhetsmarginalerna och riskerna ökar dramatiskt, vilket gör att de här reaktorerna måste tas ur drift så snart som möjligt. Reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn är över 40 år och har därmed passerat sin tekniska livslängd och utsätter människor för oacceptabla risker.

I samband med aktionen publicerade vi rapporten Tid för pension – gammal kärnkraft, nya risker som beskriver några av de allvarliga problem som den gamla riskabla svenska kärnkraften medför.

I Sverige har Greenpeace under flera år pekat på säkerhetsbristerna för kärnkraftverken. 2012 genomfördes en uppmärksammad aktion där ett 70-tal aktivister enkelt tog sig in på både Ringhals och Forsmark kärnkraftverk där flera av dem övernattade i över ett dygn. Vi kallade aktionen för ett ”stresstest” av säkerheten vid reaktorerna. Samtidigt släppte vi rapporten Riskabla reaktorer som går igenom de allvarligaste säkerhetsriskerna med svensk kärnkraft.

Kärnkraft är inte en framtidslösning. Regeringen har slagit fast att kärnkraften ska fasas ut och att 100 % förnybar energi är målet. Detta har Greenpeace drivit länge och vi har också visat att Sverige kan genomföra energiomställningen senast till 2030.

Regeringen har också slagit fast att säkerhetskraven för kärnkraften ska skärpas och att den ska bära en högre andel av sina samhällsekonomiska kostnader. I december förra året beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att samtliga svenska kärnreaktorer ska installera så kallad oberoende härdkylning senast 2020 (till en kostnad av ca 1 miljard per reaktor).

Som en direkt följd av dessa händelser har Vattenfall och Eon i år beslutat att stänga de äldsta reaktorerna senast 2020. Just dessa reaktorer, Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2, är de reaktorer som Greenpeace genom denna aktion och kampanj velat uppmärksamma med målet att de ska fasas snarast möjligt.

Våra aktioner, rapporter och vårt allmänna opinionsbildande arbete har varit framgångsrikt. Vi är otroligt stolta över att ha bidragit till att den svenska energipolitiska kartan ritats om och att Sverige på kort tid tagit avgörande kliv bort från kärnkraftsåldern mot en förnybar framtid.