Sunset over the Indian Ocean. © Tommy Trenchard / Greenpeace
© Tommy Trenchard / Greenpeace

Vi bor på en blå planet och allt liv på jorden är beroende av haven. De reglerar vårt klimat genom att absorbera värme och kol. De förser miljarder människor med inkomst och mat för dagen. De är hem till hundratusentals arter. Vi måste skydda våra hav som om våra liv berodde på det, för det gör de.

Havets förmåga att skydda oss från vårt föränderliga klimat skadas snabbt. Århundraden av industriell mänsklig aktivitet har satt havens ekosystem ur balans. Livsmiljöer och arter går förlorade snabbare än någonsin tidigare. Mer än hälften av världens marina arter kan vara på randen av utrotning i slutet av detta århundrade. 

Ett ljus i detta mörkret stavas “30×30”. Det innebär att minst 30 procent av havet skyddas till 2030, för att de marina ekosystemen ska ha en chans att återhämta sig. Målet är en stark rekommendation från världens främsta forskare på området, som är överens om att detta är det minimum som krävs. Det är att jämföra med läget idag, där mindre än 3 procent av haven är under skydd.

Klockan tickar, tiden håller på att rinna oss ur händerna. Vad vi behöver för att rädda haven från kollaps är ett starkt globalt havsavtal. Och vi behöver det i år. I augusti samlas världens ledare för ett FN-möte för att enas om ett sådant avtal. Det är av största vikt att detta avtal faktiskt blir av och att det blir så pass starkt att det kan leverera genuint skydd av våra hav, något som idag saknas. 

I fler än 100 länder, däribland Sverige, har regeringen ställt sig bakom målet med 30 procent skydd till 2030. Men vägen från vackra löften till implementerade policys kan vara lång och krokig. Den kantas också av de många länder som motsätter sig målet om ökat skydd av haven. Problemen för världens länder att nå konsensus gör att tiden rinner iväg. Dessa förhandlingar har pågått sedan 2004 och vi står fortfarande utan avtal. Ska vi ha en chans att skydda 30 procent till 2030 måste vi agera nu. Därför måste länder som står bakom ett utbrett skydd av haven hålla en stark och enad position under förhandlingarna i augusti. Vi har inte råd med fler förseningar eller tomma ord från regeringar. 

Världen, och varje framtida generation, kommer att döma våra ledare efter vad de levererar eller inte levererar i New York i augusti. Vi tror och hoppas att Sveriges regering inser allvaret i situationen och gör allt de kan för att få till ett starkt globalt havsavtal. Det här är sista chansen att rädda haven. 

Vill du agera för haven med oss?

Vi på Greenpeace har kampanjat för världens hav i över 50 år nu, och kommer fortsätta göra allt vi kan för att världens ledande politiker ska ta sitt ansvar och rösta igenom ett starkt havsavtal i år – vill du vara med och stötta arbetet för att skydda våra hav?

Som världens största oberoende miljöorganisation tar vi inte emot gåvor från varken myndigheter eller företag, vilket gör så att vi alltid kan sätta planetens bästa först. Därför är det enbart tack vare stödet från privatpersoner som vi kan fortsätta vara havens förkämpe – och genom att bli månadsgivare är du med och skyddar det mest värdefulla vi har. Varje gåva gör skillnad, tack för ditt stöd.

'Thank You' from the Crew of the Esperanza. © Will Rose
Stöd oss

Vill du vara med och skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer? Bli månadsgivare idag.

Engagera dig