Haj halas ombord på Nuevo Zumaya, ett spanskt fiskefartyg i sydöstra Atlanten.Foto: Tommy Trenchard / Greenpeace

London, 14 juli 2022 – En Greenpeace-rapport, som släpptes i dag för Shark Awareness Day, avslöjar att EU:s fiskeflottor från Spanien och Portugal konsekvent fiskar med långlinor i områden som de vet är födelseplatser för hotade hajarter i Nordatlanten. Rapporten, Hooked on Sharks, avslöjar också att under en genomsnittlig fiskedag i Nordatlanten finns över 120 mil långlina, med uppskattningsvis 15 000-28 000 krokar, i vattnet.

Greenpeace har släppt en kort animerad film med titeln The Lonely Shark, med ett soundtrack av Radioheads Thom Yorke. Se filmen här.

– Medan EU och dess medlemmar hävdar att de kämpar för starkare havsskydd, fiskar deras fiskeflottor medvetet områden som är födelseplatser för hajar i Nordatlanten med hjälp av långrev, en enormt destruktiv fiskemetod. Fiskenationer som Spanien och Portugal arbetar aktivt för att undergräva marina skyddsåtgärder för området. Det är ett chockerande hyckleri, som orsakar stora skador för havens ekosystem, säger Will McCallum, talesperson för Greenpeace kampanj Protect the Oceans. 

Rapporten avslöjar också att de inblandade regeringarna, Spanien och Portugal, konsekvent har motsatt sig försök att förbättra förvaltningen av detta fiske.

Nordatlantens långlinefiske är på pappret inriktat på att fånga svärdfisk, men har på senare år övergått till att förlita sig på bifångst av hajar för att förbli lönsamt. Regelverken för fiske har misslyckats med att hålla jämna steg och utsätter hajar, som är en oerhört viktig del av havens ekosystem, för allvarlig risk. Att medvetet ignorera rekommendationer från forskare och miljöorganisationer har lett till att nordatlantiska kortfenade makohajar nu är hotade. Globalt har hajpopulationerna minskat med 70 % under de senaste 50 åren.

Den globala efterfrågan på hajprodukter fortsätter att växa, och den globala industrin är nu värd över 1 miljard dollar per år. Haj återfinns i produkter som sträcker sig från husdjursfoder till smink, med Europa en stor aktör inom den globala hajhandeln.

”Det som händer i Nordatlanten är det perfekta exemplet på att havsförvaltning inte fungerar idag. Vi behöver ett starkt globalt havsavtal för att fixa detta dysfunktionella system och sätta havsskydd i centrum för den globala havsförvaltningen. De slutliga FN-förhandlingarna i augusti kommer att vara EU:s chans att bevisa att de verkligen vill skydda haven, genom att stödja ett avtal som kan skapa havsreservat på öppet hav som kommer att återställa hajpopulationer och hjälpa kustsamhällen att överleva”, säger Will McCallum

Regeringar kommer att mötas i augusti för att slutföra ett nytt globalt havsavtal. Ett starkt avtal skulle lägga grunden för att skydda 30 % av vår planets hav till 2030, som annars kommer vara nästan omöjligt att leverera. Gör din röst hörd med oss och nästan 5 miljoner människor världen över tillsammans kan vi kräva att våra världshav och hajar skyddas från detta destruktiva överfiske. Skriv under här: https://act.gp/3nR6e5o

Läs den fullständiga rapporten Hooked on Sharks: