Forskare har hittat och dokumenterat 600 nya djurarter i Amazonas – och deras framtid är redan oviss. Vi måste tänka på vad vi riskerar att förlora när hela ekosystem skövlas.

Mänsklig aktivitet driver på massutrotningen i en alarmerande takt. Studier visar att förlusten av global biologisk mångfald sker 1 000 gånger snabbare än normalt. Nu hotas runt 1 miljon arter att försvinna för evigt om inte ambitiösa åtgärder för att skydda biologisk mångfald tillämpas. 

På bara fyra år har 600 nya djurarter dokumenterats i Amazonas, trots att det blivit allt svårare att genomföra miljöforskning i Brasilien på grund av budgetnedskärningar inom miljöpolitiken. Tänk dig hur många andra arter som skulle ha kunnat upptäckts och dokumenterats om den brasilianska regeringen hade prioriterat naturen? Tyvärr upptäcks dessa arter när deras habitat och existens hotas av skogsavverkning för att expandera jordbruk, gruvdrift och infrastruktur. Vi förlorar just nu rikedomar vi inte ens visste fanns.

Från augusti 2018 till juni 2019 förlorade Amazonas nästan 10 000 km² skog – den högsta takten av skogsavverkning på ett helt decennium. När man kombinerar den ökade skogsavverkningen med Brasiliens katastrofala miljöpolitik har vi en tickande miljöbomb med potential att orsaka oåterkallelig skada.

Att skydda Amazonas är inte bara kritiskt för att skydda människorna och djuren som har sina hem där – regnskogen är också en livsviktig allierad i kampen mot klimatkrisen. Forskare har varnat för att riskerna för klimat och miljö ökar varje dag och vi närmar oss  nu en “breaking point” för när Amazonas inte längre kan återhämta och återskapa sig. Vi står då alltså inför oåterkallelig massförlust av biologisk mångfald. 

“Skogen är en stor, öppen bok – men människor vill inte läsa den”, sa Valter Calheiros, en lärare i miljövetenskap i Manaus, Brasilien. Han har rätt – vi måste läsa den här skogsboken och lära oss hur vi lever och utvecklas med den. Ju mer vi vet om våra skogar, desto tydligare kommer det bli att vi måste skydda den.

I år lanserade därför Greenpeace Brasilien “Tatiana de Carvalho”-stipendiet för att stödja forskningen om biologisk mångfald i Amazonas som verkligen behövs i en tid när den brasilianska regeringen underminerar forskning inom miljöområdet. Att skydda skogen och dess liv är årtiondets stora utmaning, och vi måste klara den.

Vi behöver hålla igång den offentliga, globala diskussionen om att skydda Amazonas. Regnskogen måste få fortsätta vara hem åt den rikaste, mest fantastiska biologiska mångfald på planeten. Vi behöver regnskogen, och den behöver oss!