I en debattartikel i Altinget kritiserar vi hur regeringen agerar bromskloss i EU och på global nivå när det kommer till skogspolitiken. Vi kräver att regeringen drar åt skogens och EU:s håll istället för att ignorera fakta och vetenskap mitt i en brinnande klimatkris och listar fyra krav.

I Sverige har vi inte många levande, artrika gammelskogar kvar längre. Mer än hälften av Sveriges skog är under 60 år gammal, vilket motsvarar tonåringar ur en talls perspektiv. 96 procent av de träd som planteras är tallar och granar, som fortast möjligt ska omvandlas till kalhyggen.

Svenskt skogsbruk påminner mer om virkesåkrar än levande skogar, oavsett vilken bild Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist försöker förmedla på sociala medier.

Bra då att EU på senare tid tagit flera initiativ för att vi ska dra åt skogens håll, bort från kalhyggen och planterade monokulturer som domineras av barrträd. Dessvärre har Sverige med näbbar och klor försökt bekämpa EU:s förslag. Till och med som ordförandeland arbetade Sverige hårt för att försvaga flera viktiga förslag. Sverige röstade till exempel ned sin egen framförhandlade kompromiss kring hur 20 procent av naturen ska restaureras. Även reglerna kring hur mycket kol som ska lagras i mark röstade Sverige emot, efter att ha försvagat även det förslaget för att ”värna skogsbruket”. Sverige ledde dessutom motståndet mot EU-kommissionens skogsstrategi.

Läs hela debattartikeln i Altinget.