En uråldrig men pulserande skog, hem åt fantastiska djur och okända arter, som skyddas av en grupp hjältar som kämpar för dess överlevnad. Det är som på film – men det pågår i verkligheten, just nu.

Ombord på båten Almirante Moreira VII finns en grupp forskare, journalister och Greenpeace-aktivister som just nu reser på Manicoréfloden i riktning mot hjärtat av Amazonas regnskog – en plats som fortfarande är fredad mot mänsklig girighet. Båten färdas i södra Amazonas på en kaffefärgad flod genom en levande, pulserande regnskog. Vår historia börjar här, där tusentals människor kämpar för att staka ut en ny riktning för deras del av Amazonia. Expeditionen kommer att uppmärksamma varför det är viktigt att skydda hela Amazonasregionen, men också varför ett officiellt skydd av området kring Manicoréfloden är nödvändigt.

Manicoréfloden är en biflod till Madeira och har ger sitt namn åt samhället den flyter igenom. De senaste sju åren har Manicoré hamnat på femteplats i rankingen när det gäller avskogade områden i Brasilien, och tusentals kvadratkilometer skog har försvunnit här. Medan hundratals gigantiska gruvflottar breder ut sig på floderna och förorenar vatten och fiskar i norra Manicoré, pågår illegal avverkning längre söderut för att frigöra mark för boskap.

Manicoréfloden i Amazonas, juni 2022. Foto: Valdemir Cunha / Greenpeace

I Manicoré ökar som sagt avskogningstakten. Greenpeace Expedition Manicoré River  kommer verka för att visa hur viktigt det är att skydda den artrika skogen där det finns växter och djur som inte kan leva någon annanstans på planeten. 

Nedmonteringen av miljöpolitiken i Brasilien har banat väg för de illegala markövertagarna och skogsskövlarna på bekostnad av Amazonas och allas vår framtid. Regeringens politik har även ökat våldet mot urfolk,traditionella samhällen och mot miljöaktivister som har modet att stå upp och fördöma det som pågår med livet som insats. Tidigare denna månad nåddes vi av de tragiska nyheterna om morden på den brasilianska urfolksexperten Bruno Pereira och den engelska journalisten Dom Phillips. Deras död är de senaste i en serie attacker på urfolk och deras allierade.

Forskningen har redan visat oss gång på gång att Amazonas ekosystem är grundläggande för balansen mellan klimat, nederbörd ochbiologisk mångfald. De flesta av oss vet redan detta och kämpar för en hållbar utveckling för regnskogen och de som har sina hem där. Men i slutändan har vi egentligen inte ens ett val mitt uppe i den kris för klimat och biologisk mångfald som blir allt mer akut i takt med att förstörelsen av Amazonas bara accelererar.

Forskare inom herpetologi undersöker grodor, ormar och ödlor under expeditionen i Amazonas. Foto: Tuane Fernandes / Greenpeace

I Manicoréfloden har en grupp samhällen kämpat i 16 år för att skapa Sustainable Development Reserve (RDS) som ska finnas för att skydda naturområden med stor biologisk mångfald samtidigt som man säkerställer hållbar utvinning av naturresurserna som hittas där.

Det är vad Amazonas behöver just nu, och vad vi alla behöver. Mer skydd av människor som älskar och bryr sig om skogen. Vi befinner oss just nu i den delen av Netflix-filmen Don’t look up där forskare går ut i TV för att varna omvärlden för att katastrofen är nära förestående i Amazonas och att vi måste agera snabbt. Och vi måste göra allt vi kan för att filmen får ett lyckligt slut.

Forskare från National Institute for Research in the Amazon (INPA) bjöds med på expeditionen av Greenpeace för att utföra en inventering av den biologiska mångfalden. Foto: Tuane Fernandes / Greenpeace

Med expeditionen vill vi visa världen, men även det brasilianska folket, vad som står på spel. Vi kommer att dokumentera och synliggöra förstörelsen som pågår här, och tillsammans med lokalsamhällen ta fram lösningar som tar hänsyn till folket, klimatet och den biologiska mångfalden i Amazonas. Expeditionen är också en plattform för att stödja samarbetet med forskare från National Institute for Research i Amazonas, INPA i deras studier av den rika, biologiska mångfalden i denna tidigare outforskade delen av Amazonas. Och genom att färdas på båt kan vi och forskarna ta oss till avlägsna platser för att bedriva viktig forskning om biologisk mångfald. 

Det är så viktigt att vi inte tappar fokus på vad som pågår i Amazonas på grund av andra pågående kriser världen över. Amazonas regnskog är en av världens största källor till biologisk mångfald och fortfarande hem till så mycket liv. Vi ska göra allt vi kan för att visa världen hur ett levande Amazonas, som inte präglas av skövling och bränder, utan av artrikedom, ser ut.

Se bilderna från expeditionen här: https://media.greenpeace.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&ALID=27MDHUHZELYZ&RW=1280&RH=630#/SearchResult&ALID=27MDHUHZELYZ&RW=1280&RH=630&VBID=27MDQ5O4YCYCY&PN=1