Resolute Forest Product, Kanadas största skogsbolag, stämde förra året Greenpeace på mer än 1,9 miljarder svenska kronor för ärekränkning. Det här tillkom utöver en tidigare stämning. Stora bolag har under senare år använt sin ekonomiska makt till att inskränka yttrandefriheten med stämningar som primärt handlar om att skrämma kritiker till tystnad. Resultatet av stämningarna kan inspirera fler att använda samma taktik för att tysta medier, medborgare och organisationer.

Några Greenpeace-anställda är personligen namngivna i miljardstämningen.

Vad handlar stämningen om?

Greenpeace har under åren dokumenterat och exponerat luckor i Resolutes påståenden om hållbarhet – bland annat skogsskövling i viktiga områden för den hotade nordamerikanska renen, brist på samtycke till avverkning i urfolkens traditionella landområden, bristande åtgärder för att bevara skyddsvärd skog och missvisande miljömärkning av papper.

Resolute valde att svara med stämningar för att skrämma Greenpeace till att dra tillbaka kritiken. De två stämningarna är riktade mot samma kampanj. I den senare av dem, som pågår i USA, försöker man få anklagelsen att passa in under en amerikansk lag som ursprungligen infördes för att komma åt maffians aktiviteter. I stämningsansökan betraktas helt vanligt miljöarbete som kriminella aktiviteter, bland annat bedrägeri och utpressning.

Vilka konsekvenser kan stämningarna få?

Charlie Holt,  rådgivare på Greenpeace internationella juridiska enhet svarar:

“För det första måste de ses i ett större sammanhang: stora bolag har under senare år allt mer använt sin ekonomiska makt till att inskränka yttrandefriheten med stämningar som primärt handlar om att skrämma eller trötta ut kritiker. Resolute anlitar faktiskt en advokatfirma som Donald Trump tidigare har anlitat för att skrämma kritiker. Resultatet av stämningarna kan ge konsekvenser om fler företag inspireras att använda samma taktik mot medier, medborgare och organisationer som kritiserar dem.”

“För det andra är stämningarna så stora och omfattande att de kan hota Greenpeace som organisation. Vi riskerar inte bara en miljardnota utan även att alla vår aktiviteter – allt från efterforskningar till informationskampanjer och insamling – bedöms som kriminella.”

Vi tänker inte låta oss tystas

Vi tänker försvara oss mot de falska påståendena och kämpa för vår och andra organisationers rätt att yttra oss fritt och kritiskt.