I Sverige bestämmer skogsindustrin över regeringen, som lyder utan att blinka. Regeringen har just tillkännagivit att Sverige vägrar att stödja den nya LULUCF-förordningen, alltså EU:s regelverk som bland annat syftar till att skog och mark ska få leva och lagra mer växthusgaser och på så sätt minska halterna i atmosfären och mildra klimatförändringen. Lite pinsamt från regeringen som tycker att “ fler länder ska ta rygg på Sverige” när det kommer till att bekämpa klimatförstörande utsläpp.

Förklaringen är enkelt och inte ens undangömd, tvärtom, den annonseras redan i rubriken till regeringens pressmeddelande: man gör det för att skydda skogs(miss)bruket. LULUCF-förordningen kräver att landförändringarna som sker i ett land lagrar mer kol, så att mark och skog behåller sin roll som en kolförråd och kolsänka. Detta kan innebära att det blir svårare, dyrare eller omöjligt för skogsindustrierna att avverka i samma takt de gör nu, då det enklaste sättet att lagra mer kol är genom mer skyddad natur och minskad avverkning. IPCC kom i veckan ut med beskedet att vi extremt snabbt måste få bort kol från atmosfären, och här vill regeringen sabotera hela EU:s bästa, snabbaste och billiga sätt att kunna bidra till det. 

Skogsindustrierna och regeringen har skapat en hel mytologi som genom snedvriden statistik, ensidigt urval av forskning, med påståenden utan grund i vetenskapen hävdar de att avverkning av träbiomassa leder till mindre växthusgaser i atmosfären, än om man sparar på resurserna. Denna mytbildning är så uppenbart felaktig, så vi får vi ändå hoppas att EU lyckas driva igenom förslaget och antar ett starkt regelverk som skyddar klimatet, våra medarter och då även oss människor, inte industrin.

Dima Litvinov, Projektledare Greenpeace