Vår planet har drabbats hårt av föroreningen av engångsplast. Överallt i världen säger vi människor stopp, men kommer politikerna och företagen lyssna?

 © Noel Guevara / Greenpeace

Det är svårt att föreställa sig en dag då man inte använder engångsplast. Det kan vara allt från förpackning av våra grönsaker, en juiceflaska eller tops. Vår vardag har invaderats av plast som produceras för att användas en gång och sedan slängas bort.

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare hur stort problemet med plast faktiskt är; chockerande bilder av kvävda djur, plast i våra hav och mängder av plastavfall på stränder har satt fokus på problemet och stärkt allmänhetens engagemang.

Strandstädning har avslöjat stora mängder plast

Det gjorde året 2018 till det år då människor över hela världen sa: Nu räcker det! Över 10 000 personer i 42 länder deltog i en samordnad och ambitiös insats att städa stränder. De räknade plastavfallet och kopplade ihop det med producenter som stod bakom det. Sedan publicerades allt offentligt.

Efter 239 initiativ och mer än 187 000 bitar av uppsamlat plastskräp kunde Greenpeace och nätverket Break free from plastic ge den mest omfattade bilden hittills av vilka företag som bär ansvaret för den globala plast epidemin. Du kan läsa hela rapporten här.

Plastbovarna: Kända företag toppar listan

Resultatet är inte överraskande: På toppen av listan över företag som bidrar till plastföroreningen är drick- och matjättarna Coca-Cola, Pepsi och Nestlé.

”Det är viktigt att vi alla försöker göra skillnad, men vi som individer kan inte lösa det här problemet enbart genom att panta plastflaskor, sortera avfall och samla plast i naturen. Om vi ska lösa plastkrisen måste de stora företagen och politikerna ta sitt ansvar, minska produktionen av onödig plast och bli en del av lösningen”, säger Rosanna Endre, ansvarig för konsumtionsrelaterade frågor på Greenpeace.

Även om undersökningen tydligt visade att dessa företag bär ett enormt ansvar för vår slit- och släng kultur, visar en annan Greenpeace-undersökning dessvärre att inget av företagen har för avsikt att göra något för att lösa problemet. De har inga planer på att fasa ut engångsplasterna, tvärtom kommer deras produktion att öka under de närmaste åren. Samtidigt vet inget av företagen var deras produkter hamnar när de väl har används och tar därmed inget ansvar för att stänga produktcykeln.

Hur löser vi problemet med engångsplast?

Det antas ofta att bioplast kan lösa våra problem med plastavfall, men det kan faktiskt vara lika dåligt som vanlig plast. Om bioplast hamnar i havet kan det äventyra det marina djurlivet precis som vanlig plast. Det kan inte brytas ned i naturen, utan endast under speciella förhållanden. Dessutom kräver själva produktionen värdefull mark och resurser som kan användas för att producera mat. Målet bör vara att minska mängden producerad engångsplast – inte att utveckla andra typer av engångsprodukter.

Greenpeace menar att plastkrisen måste lösas på flera nivåer. Företagen måste ta ansvar genom att sluta producera onödiga och problematiska plastprodukter som till exempel sugrör och förpackningar, och samtidigt ta ansvar för avfallsproblemet. EU har nyligen tagit ett viktigt steg med att förbjuda onödiga engångsprodukter i plast. Politiker behöver nu arbeta för ett globalt förbud och tvinga företag till att producera mer hållbara och återanvändningsbara alternativ, parallellt med att hitta nya smartare leveransmodeller. Mataffärer behöver reducera mängden plastförpackningar och som privatpersoner måste vi vänja oss vid förändrade konsumtionsvanor, återanvända mer och undvika engångsplaster.