Idag på samiska nationaldagen vill vi göra det klart och tydligt att vi står i solidaritet med samernas kamp mot skogsbolagens skoningslösa framfart i Sápmi, som inskränker på samernas marker, kultur och rättigheter. Svenska skogsjättar, med statliga Sveaskog i spetsen skövlar konsekvent gamla skogar rika på renlav, som är en förutsättning för överlevnaden för både renar och känsliga rödlistade arter. Vi ställer oss bakom kravet som framfördes av 29 samebyar att kalhyggesavverkning av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi måste få ett omedelbart slut. Reformera Sveriges skogsbruk att bli urfolksinriktat och skonsamt mot ekosystem. Ge samerna verkligt inflytande över hur markerna brukas.

Vi visar även vårt stöd på Aftonbladets debattsida idag, tillsammans med 24 andra organisationer.