Överfiske

Det hårda fisketrycket mot världens hav och kustnära vatten är ett av de största hoten mot de marina ekosystemen. Det absolut bästa sättet att reglera fisket och låta haven återhämta sig är genom att skapa stora skyddade områden och förbjuda destruktivt fiske.

Stim med blåfenad tonfisk fotat underifrån
Monstertrålare

Problemet

Dagens industriella fiske kan bäst beskrivas som en tävling i rovdrift, som systematiskt suger ut livet i havet och lämnar efter sig upprivna havsbottnar och öde havslandskap.
Av det öppna havet, som ligger utanför nationell jurisdiktion och utgör 70 procent av havets vattenmassa, är endast tre procent skyddat från destruktiv mänsklig aktivitet. På de övriga 97 procenten råder full laglöshet. Där färdas monstertrålare i skytteltrafik medan de dammsuger haven på liv och lämnar småskaliga kustfiskare med tomma nät. Detta har lett till att 90 procent av världens fiskbestånd nu antingen är utfiskade eller fiskas maximalt. Sverige är inget undantag. På västkusten har de stora rovfiskarna i stort sett helt försvunnit. I Östersjön har torsken kollapsat och sillen och strömmingen ser ut att gå samma öde till mötes. Trots larmrapporter om kollapsade bestånd ökade EU fiskekvoterna för 2023 på bland annat sill i centrala Östersjön med 14 procent, ett förslag som majoriteten av riksdagspartierna ställde sig positiva till. Verklighetsfrånvänt men knappast förvånande, då det har blivit snarare regel än undantag att EU:s fiskekvoter går på tvärs med vetenskapens rekommendationer.

Vad vi gör

Fiske är en fråga som Greenpeace har arbetat med från organisationens start. Det finns många sätt att lokalt och regionalt skydda de marina ekosystemen från kollaps, exempelvis genom strängare fiskekvoter och förbud av vissa särskilt destruktiva fiskerimetoder, såsom bottentråling. Men den storskaliga och långsiktiga lösningen för situationen i havet stavas havsreservat. Det vill säga skyddade områden som är helt eller delvis skyddade från all typ av fiske, och med totalförbud för industrifiske. Dessa områden måste vara streategiskt utvalda för att maximera vinningen för den biologiska mångfalden och återhämtningen för marina ekosystem. Det kan handla om platser rika på korallrev, där fiskar kan leka och söka skydd från predatorer. Forskarvärlden är enig om att minst 30 procent av det öppna havet måste skyddas till senast 2030. Dessutom behöver enskilda länder skärpa sina nationella miljölagar och skapa starkare och mer omfattande skydd för kustnära havsområden.

Projicering på Brooklyn Bridge under de globala havsförhandlingarna i New York med budskapet Protect the Oceans

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen