Det finns inget sätt att göra kärnkraften säker – därför är en avstängd reaktor den säkraste vi har i Sverige. Från och med den 26 september är alla Ringhals reaktorer, som står för en femtedel av Sveriges elproduktion, avstängda på grund av säkerhetsbrister. Vi har ljusdekorerat reaktorerna: ”Ringhals – Sveriges säkraste kärnkraftverk?”.


När en brand inträffade vid Ringhals kärnkraftverk i maj upptäcktes av en slump minst 20 år gammalt svetsavfall i nödkylningssystemet i reaktor 2. Vid en kontroll hittade man även skräp i reaktor 4. Från och med idag är även reaktor 1 är också under revision. Strålskyddsmyndigheten har beordrat en avstängning av reaktorerna 2, 3 och 4 tills rutinerna kring kontroller av kärnkraftverket har utretts.

– Skräpet i Ringhals nödkylsystem hade kunnat ställa till med stora problem om nödkylsystemet hade behövts. Det hade alltså kunnat bli svårt att kyla härden vid en potentiell olycka, säger Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace, säger Martina Krüger.

– Endast tre av tio reaktorer, Forsmark 1 och 2 samt Oskarshamn 1, går på full drift. Övriga är avstängda eller går på reducerad drift. Det visar att kärnkraften inte är någon effektiv eller driftsäker teknik för elproduktion. Ju snabbare vi kan avveckla den och göra oss oberoende av denna osäkra och farliga produktion, desto bättre, avslutar Martina Krüger.