Idag släpptes en ny rapport från University of Exeter och Plymouth Marine Laboratory (med stöd av Greenpeace forskningsenhet) om mikroplastens påverkan på marina däggdjur. Utav de 50 djur som undersöktes, däribland delfiner, sälar och valar visade resultatet att samtliga hade mikroplaster i sig.

Plastpartiklarna som återfanns i kadavren kan härledas till kläder, fisknät och tandborstar, men forskarna hittade även fragment från produkter som kan härstamma från matförpackningar och plastflaskor.

Ett möjligt förhållande mellan dödsorsak och mikroplast uppmärksammades då undersökningen visade att de djur som dog på grund av infektionssjukdomar hade mer mikroplast i sig än de som dog av andra dödsorsaker.

Däremot är det osäkert om det är just mikroplasten som var orsaken till infektionen. Rosanna Endre, talesperson för havs- och plastfrågor på Greenpeace i Sverige, menar att på grund av att plasten som ämne är förhållandevis nytt i vårt samhälle, är det fortfarande svårt att avgöra dess direkta hälsoföljder på det marina djurlivet.

– Det finns helt enkelt ingen tillräcklig, långsiktig forskning på mikroplastens påverkan på marina däggdjur. Men med tanke på vilka förödande konsekvenser plast i stora mängder orsakar för djuren i våra hav redan idag borde det ringa en tydlig larmsignal hos både företag och regeringar om att minska produktionen och användningen av mikroplaster genast.

Och det kan det redan ha gjort.
Rapporten från Exeter university och Plymouth Marine Laboratory kom i kölvattnet av ett lagförslag som läckt ut från EU, där förslaget syftar just till att minska mängden mikroplast i ett stort antal produkter. Enligt EU hamnar 10,000 till 60,000 ton mikroplaster i naturen årligen. Det motsvarar ungefär sex gånger mer plast än den kända plastön “Great Pacific Garbage Patch”. Detta är alltså mikroplast som medvetet adderats i olika typer av produkter såsom rengöringsmedel och hygienprodukter.

Men i det här lagförslaget, som kommer tas upp för omröstning i 2020, så skulle EU klassa dessa mikroplaster som miljögifter.

– Att det här förslaget tas upp bara någon månad efter beskedet om att EU kommer fasa ut vissa engångsplaster till 2020 är en välkommen komplettering. EUs lagförslag tar även ett större grepp kring mikroplaster än det förbud vi idag har i Sverige gällande mikroplast i kosmetika, då detta innefattar allt från tandkräm och rengöringsmedel till färg.

Trots de goda nyheterna, så finns det fortfarande problem gällande lagförslaget.

– Om vi verkligen vill skydda både hav och djur från plast så måste EU fatta beslut snabbare. Lagförslaget ger en alldeles för generös utfasningsperiod. Det skulle ta upp till sex år innan alla påverkade sektorer verkställt förändringen. Det innebär alltså att valar, sälar och delfiner kommer de närmsta sju åren se en ökad plastförorening i sina hem.

Läs hela studien från University of Exeter och Plymouth Marine Laboratory här: https://www.nature.com/articles/s41598-018-37428-3#Sec7

För mer information gällande informationen från lagförslaget, läs här:
https://rethinkplasticalliance.eu/news/eu-moves-to-ban-microplastics-in-most-products/

Kontakt

Ansvarig för havsfrågor (med plastföroreningar som särskilt område)
Rosanna Endre
[email protected]
070 285 36 78

Kommunikationsansvarig
Fanny Jönsson
[email protected]
070 283 30 36