Samtidigt som världens regeringar just nu träffas i FN för att förhandla fram ett historiskt globalt havsavtal har en banbrytande studie av ledande marinbiologer kartlagt hur vi kan skydda över en tredjedel av världens hav fram till 2030. Ett mål som forskare säger är helt avgörande för att livet i våra hav ska återhämta sig och samtidigt bidra till att mildra påverkan från klimatförändringar.

– Den hastighet med vilken flera av de mest ikoniska och spektakulära djurarterna i det fria havet har utarmats har överraskat världen. Ofattbara förluster av sjöfåglar, sköldpaddor, hajar och marina däggdjur avslöjar att dagens system för havsförvaltning inte fungerar, något som världens regeringarna i FN nu måste lösa innan det är försent. Denna rapport visar hur havsreservat kan instiftas över internationellt vatten och skapa ett globalt skyddsnät som hjälper arter att överleva de snabba förändringar som just nu sker i vår värld och rädda dem från utrotning, säger professor Callum Roberts, marinbiolog vid University of York.

Rapporten, 30×30: A Blueprint For Ocean Protection, är resultatet av ett års samarbete mellan ledande forskare vid University of York och Oxford University och Greenpeace. I en av de största studierna någonsin i sitt slag delade forskarna in världshaven i 25.000 kvadrater om 100x100km. De kartlade sedan fördelningen av 458 olika så kallade “bevarandevärden”, allt från olika djurarters utbredningar och migrationsrutter till förekomsten av näringsrika havsströmmar och planktonproduktion. Detta genererade sedan hundratals scenarier för hur ett världsomfattande nätverk av havsreservat, skyddade från skadlig mänsklig aktivitet, skulle kunna se ut.

– Våra hav är mer hotade än någonsin. Från klimatförändringar och havsförsurning, till destruktivt överfiske och plast. Vi måste skydda minst en tredjedel av haven före 2030 för att de ska ha en chans att återhämta sig. Det som är så spännande med den här rapporten är att den visar konkret hur vi kan skapa ett världsomfattande nätverk av havsreservat. De omfattar vandringsrutter för valar, hajar och sköldpaddor, och flera för oss kritiska ekosystem. Detta är en plan för havsskydd som skulle skydda hela spektret av det marina livet, och hjälpa till att hantera krisen i våra hav, säger Frida Bengtsson, havsmiljöansvarig Greenpeace Norden

Förhandlingarna om ett globalt havsavtal i FN kan bana väg för skyddet av alla hav som ligger på internationellt vatten, det så kallade “fria havet”. Denna rapport utforskar vad det skulle innebära att fullständigt skydda 30%, alternativt 50%, av världshaven. Båda är scenarier som har diskuterats som globala bevarandemål. Idag skyddas knappt 1 procent av världshaven.

– Förhandlingarna som äger rum i FN är helt avgörande för att regeringar runt om i världen ska kunna säkra ett globalt havsavtal senast 2020. Våra hav är i kris, men allt vi behöver är den politiska viljan att skydda dem innan det är för sent, säger Frida Bengtsson, havsmiljöansvarig Greenpeace Norden.

Sammanfattning av rapporten: www.greenpeace.org/30x30brief

Rapporten: 30×30: A Blueprint For Ocean Protection

Interaktiv karta över havsreservaten: https://www.greenpeaceoceanblueprint.org/

Kontakter:

Havsmiljöansvarig
Frida Bengtsson
[email protected]
070 652 74 20

Kommunikationsansvarig
Fanny Jönsson
[email protected]
070 283 30 36

Foto och video för press: https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWANX83