Allt sedan kärnkraft började användas för att producera elektricitet för 60 år sedan har kärnkraftsbolagen skyddats från ansvaret att betala kostnaderna för olyckor, fel eller brister de orsakar. Regeringar har etablerat system som skyddar företagens vinster medan skattebetalare, inklusive de som drabbas av kärnkraftskatastrofer, får betala kostnaderna.

Den 11 mars 2013 är det två år sedan jordbävningskatastrofen i Japan som ledde till olyckan vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Mer än 160 000 människor tvingades fly strålningen vid olycksområdet. Preliminära beräkningar gör gällande att kärnkraftsolyckan kan kosta upp emot 250 miljarder dollar, det vill säga omkring 1 500 miljarder kronor.

Men Greenpeace nya rapport Fukushima Fallout visar att de ansvariga företagen unggår ansvar – det är vanliga människor som får betala kostnaderna för de katastrofer som industrin skapar. Kärnkraftsindustrin slipper ersättningsskyldighet för eftermälet av katastrofen och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

De internationella regelverk för kärnkragtsdrift som existerar skyddar effektivt operatörerna från att behöva ta ansvar och möta skadeståndskrav. Det handlar inte om att justera de internationella konventionerna – de är i grunden felaktigt konstruerade. Det handlar om ett systemfel som måste förändras i grunden.

  1. Det måste införas ett obegränsat skadeståndsansvar.
  2. Alla aktörer i kärnkraftsindustrin måste hållas ansvariga, inklusive leverantörerna.
  3. Tillräcklig ekonomisk täckning av företagen måste säkerställas. En större kärnkraftsolycka innebär så stora kostnader att operatören med största sannolikhet försätts i konkurs. Ersättningskraven hamnar således på skattebetalarna i slutändan.
  4. Garantera människor rätten att få kompensation för samtliga skador som en kärnkraftsolycka orsakar.
  5. Öka öppenheten vad gäller kostnaderna och ansvarsförsäkringar.

Enligt nuvarande regelverk, den så kallade Atomansvarighetslagen, behöver kärnkraftsoperatörer i Sverige bara betala ut ersättningar på omkring 3 miljarder kronor. År 2010 tog Riksdagen beslut om att taket på ersättningen ska höjas till drygt 10 miljarder kronor (1 200 miljoner Euro). Men även med det höjda taket blir nivån för företagens skyldighet att betala ersättningar bara en bråkdel av vad de totala kostnaderna kan bli om det sker en olycka. Jämför 10 miljarder med de beräknade kostnaderna för Fukushima på 1500 miljarder kronor.

Vem betalar kostnaderna för en kärnkraftsolycka?