Idag lanserar Greenpeace International en forskningssammanställning som visar att det norra skogsbältet där de svenska skogarna ingår lagrar mer kol än Amazonas. Det norra skogsbältet som sträcker sig från Ryssland via Finland till Sverige och Kanada utgör jordens största kol-lager på land och binder därmed mest växthusgaser i världen, visar Greenpeace nya rapport.

– Världens länder behöver skydda mer skog i det norra skogsbältet om vi ska nå de klimatmål vi ålagt oss i och med Parisavtalet. Att avverka vår sista gammelskog och samtidigt tro att vi kan värna om klimatet är en omöjlighet, säger Lina Burnelius, skogsansvarig på Greenpeace

Enligt Greenpeace senaste rapport “The Impacts of Industrial Logging in The Great Northern Forest” är forskarna överens: En skog som får leva och dö av sig själv är det bästa för klimatet!

Läs rapporten i sin helhet.