Tiden är nu mogen för en global övergång till 100% förnybar energi fram till år 2050. Det är slutsatsen i en ny rapport från Greenpeace. Rapporten visar hur den gröna övergången konkret kan se ut i energisektorn globalt. Beräkningar visar bland annat att kostnaden för den gröna övergången mer än väl kommer att täckas av de besparingar som görs med minskad fossil bränsleanvändning. Samtidigt skapar omställningen miljontals nya jobb.

– Regeringar runt om i världen måste börja förstå den faktiska potentialen för jobbskapande och samtidigt adressera de finansiella riskerna. Varenda krona som i framtiden investeras i fossila bränslen utgör en mycket riskfylld investering och är pengar som lätt kan gå förlorade, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Rapporten “Energy[R]evolution – a sustainable world energy outlook 2015” beskriver hur den globala omställningen till förnybar energi kommer att skapa fler arbetstillfällen inom energisektorn. Solenergisektorn kommer på sikt att skapa lika många arbetstillfällen som kolindustrin gör idag. Bara inom solcellsindustrin kommer 9,7 miljoner människor att ha sin försörjning år 2030, vilket är mer än tio gånger så många som idag. Under samma period kan vindkraftsindustrin växa till 7,8 miljoner arbetstillfällen.

Inom 15 år kan andelen förnybar energi uppgå till 42 procent av den globala energiproduktionen. Även med den starka tillväxten i utvecklingsländer som Brasilien, Kina och Indien inräknad kan de globala CO2-utsläppen minska från dagens 30 gigaton/år till 20 gigaton/år 2030, för att sedan närma sig nollutsläpp år 2050.

Tekniken inom sol- och vindkraft har utvecklats snabbt och kan nu på allvar konkurrera med kolkraften. Det är mycket troligt att de förnybara energislagen kommer att konkurrera ut kolindustrin inom de närmaste tio åren, både i fråga om sysselsättning och energiförsörjning, säger Dr Sven Teske, Senior Advisor på Greenpeace International och en av rapportförfattarna.

Övergången till förnybar energi behöver inte kosta mycket. Tvärtom, kostnaden för övergången till förnybar energi täcks helt av minskad fossil bränsleanvändning.

En omställning till 100 % förnybart är samhällsekonomiskt lönsam. De enda som tjänar på att en omställning försenas är fossilindustrin och kärnkraftsbolagen. Vi kan inte längre låta de stå i vägen, säger Annika Jacobson.

Läs en sammanfattning av rapporten här och den fullständiga rapporten här.

För mer information kontakta:
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90
Dr Sven Teske, Senior Advisor Greenpeace International, +49 171 87 87 552
Emma Hernborg, kommunikationsansvarig Greenpeace i Sverige, 070 362 36 13