Svenska ”skogen”

– Här skövlas framtiden!

Återigen har skogslobbyn tapetserat stad och land med en stor greenwashing-kampanj. “Innovationer från skogen, ett alternativ till olja och plast” står det och det kan ju låta fantastiskt.

Men vad handlar det här om egentligen?

I skogslobbyns kampanj syns en vacker skog runt ett enda nedhugget träd. Det är en bild långt ifrån verkligheten. I själva verket kalhugger och markbereder skogsindustrin våra skogar med stora maskiner som lämnar djupa spår och kala ytor efter sig, samtidigt som de lägger stora summor på att få det att framstå som hållbart. Dagens Nyheter kunde nyligen avslöja att skogsindustrin lagt 150 miljoner på lobbyinsatser riktade mot politiker och mellanstadiebarn de senaste fyra åren. Nedan kan du se filmen när vi gör något åt det.

Vi har väldigt lite gammal, riktig skog kvar. Sedan 50-talet har vi avverkat över 60 % av den svenska skogen och idag finns det bara spillror av orörd naturskog kvar. Det mesta som i dagligt tal kallas skog är numera faktiskt planterat. Våra sista gammelskogar, och arterna som är beroende av dem, kämpar för sin överlevnad. Skogslobbyn försöker samtidigt få oss att tro att skogen mår hur bra som helst, och att det finns så det räcker till allt från mer bränsle till fler engångsartiklar. I princip alla branscher hoppas att skogen ska rädda dom i den absolut nödvändiga omställningen från fossila råvaror. Ekvationen går inte  ihop. Vi omvandlar våra skogar till engångsartiklar, förpackningar och bränslen och eldar upp vårt naturarv. 80 procent av det vi skövlar bränns upp och hamnar i atmosfären inom två år. I Sverige har de biogena utsläppen ökat så pass mycket att de nu i princip äter upp de fossila utsläppsminskningarna.

Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd. Om vi fortsätter exploatera och förstöra ekosystemen äventyrar vi vår framtid. Det vill skogsindustrin blunda för och istället förmedla att skog är en oändlig resurs som vi bara kan fortsätta ta ifrån.

Vilka ligger bakom denna miljonsatsning på att grönmåla skogsindustrin?

Bolaget bakom skogslobbyns reklamkampanjer heter Svensk Skogskommunikation AB och de som bestämmer där är jättarna inom svensk skogsindustri. Bolaget ägs av en tredjedel Skogsägarnas virkes AB, Skogsindustrierna och statligt ägda Sveaskog AB. Alla skogsägare, oavsett vad de tycker om skogspolitik, klimat och biologisk mångfald, tvingas betala in pengar till dessa reklamkampanjer varje gång de säljer virke till de stora industrierna.

Vill du också förbättra skogslobbyns kampanjer? Här finns lite material du kan använda:

Den ärligare versionen av deras annons i högupplöst format
Svenska ”Skogen”-loggan
Bilder från hur svenskt skogsbruk ser ut i verkligheten finns på skogsmissbruket.org och i Greenpeace mediabank