Under den böljande havsytan långt ifrån land, döljer sig en värld av jättar och jägare; uråldriga livsformer och knappt utforskade ekosystem.

Dessa vatten utanför våra nationella gränser, är hem till varelser som är mer variationsrika än de som lever i de tropiska regnskogarna. Under ytan hittar du de högsta och längsta bergskedjorna i hela världen, och gravar lika djupa som Mount Everest är högt. För att inte tala om trafiken! Dessa vatten tjänar som motorvägar åt valar, sköldpaddor, albatrosser och tonfisk på deras resa genom världens alla hörn.

Våra hav är hotade mer än någonsin

Klimatförstörelse, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet på vår blå planet till gränsen av kollaps. Knappt tre procent av världshaven är idag skyddade från destruktiv mänsklig aktivitet.

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030, genom ett globalt havsavtal som förhandlas fram under FN-mötet BBNJ (den internationella konferensen om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion), ett avtal som ska sätta de rättsliga ramarna för att uppnå ett skydd av våra hav.

En haj har fastnat i ett nät från tonfiskfiske i nordiska Indiska oceanen. Illegalt fiske med för stora nät genererar tusentals bifångster av hajar, delfiner, valar, bläckfiskar och allt däremellan varje år. Detta är något vi skulle kunna förhindra med ett globalt havsavtal.