Greenpeace blij met verlenging moratorium op soja uit Amazone

Nieuwsartikel - 17 juni, 2008
Greenpeace is positief over de toezegging van sojahandelaren om ook het komende jaar niet te handelen in soja uit de Amazone waarvoor ontbost is. De vereniging van sojahandelaren Abiove weerstaat de druk van Braziliaanse sojaproducenten en maakt bekend het huidige moratorium (tijdelijke opschorting) op handel in soja verbouwd op recent ontboste gronden te verlengen.

Mahonieboom in het Amazonewoud, Brazilië

Supermarktketens en voedselproducenten als McDonald's, Ahold en Marks & Spencer staan achter de beslissing van de sojahandelaren. Geïnspireerd door het succes van het moratorium gaat de Braziliaanse regering met de hout- en vleesindustrie onderhandelen over eenzelfde aanpak.

Braziliaanse regering en industrie komen tot inzicht

Het moratorium stond onder druk. Sojaproducenten voerden de stijgende voedselprijzen en groeiende wereldwijde vraag naar soja aan om Abiove over te halen het moratorium op te geven. "De beslissing om het moratorium te verlengen maakt duidelijk dat de Braziliaanse regering en industrie inzien dat het mogelijk is bos te beschermen en toch de voedselproductie veilig te stellen", zegt Paulo Adario, verantwoordelijke voor de Amazone campagne bij Greenpeace Brazilië.

Het moratorium kwam twee jaar geleden tot stand na een intensieve campagne van Greenpeace. Uit onderzoek bleek dat de Amazone in razend tempo verdwijnt voor sojaplantages. Onder druk van Greenpeace, McDonald's, Marks & Spencer en andere bedrijven is Abiove in 2006 gestopt met de handel in soja waarvoor recent oerbos verwoest is of waar slavernij aan te pas is gekomen. Nu herbevestigen de voedselproducenten en supermarktketens in een gezamenlijke verklaring hun actieve betrokkenheid bij het tegengaan van ontbossing in de Amazone voor soja.

Amazone onmisbaar

Door de ontbossing in de Amazone staat het voortbestaan van inheemse volkeren op de tocht en verdwijnt een onvervangbaar ecosysteem. De Amazone is het leefgebied van ongeveer 10 procent van alle zoogdieren en 15 procent van de plantensoorten op aarde.

Ook dreigt met de verwoesting van de Amazone een ramp voor het klimaat. Het verdwijnen van tropische bossen veroorzaakt bijna een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Brazilië is na de VS, China en Indonesië het land dat het meeste broeikasgas uitstoot. Dit is met name te wijten aan de ontbossing.

"Uit recent onderzoek blijkt dat de ontbossing in de Amazone weer toeneemt. De verlenging van het moratorium met een jaar is misschien niet genoeg om de situatie in de Amazone onder controle te krijgen. Maar met de steun van Europese bedrijven, de sojahandelaren en de Braziliaanse regering ligt er een unieke kans om de ontbossing voor soja in de Amazone definitief te stoppen", besluit Paulo Adario.

Download het rapport Eating Up The Amazon, in het Engels

Onderwerpen