Is de elektrische auto dé oplossing voor al onze mobiliteitsproblemen, zoals je vaak hoort? Of gaat het om schaamteloze greenwashing van autobouwers? SPOILER ALERT: elektrische wagens zijn geen mirakeloplossing voor alle ecologische en sociale vraagstukken waar onze mobiliteit mee kampt. In deze blog vergelijken we elektrisch rijden met andere technologieën.

Lees ook: Hoe kunnen we elektrische wagens best inzetten?

#1 Onklopbaar efficiënt op vlak van energie

Een brandstofwagen die op diesel, benzine of gas (CNG)  rijdt, heeft altijd een verbrandingsmotor. Deze technologie zet thermische energie (of warmte) om in mechanische energie (beweging). Daarbij wordt zo’n 30% van de warmte omgezet in beweging, terwijl de rest verloren gaat. Bij een elektrische wagen wordt 70% van de energie van de batterij omgezet in beweging. Minder energieverspilling dus.

Waarom de elektrische auto deel uitmaakt van de oplossing

#2 Fors minder luchtvervuiling en geluidsoverlast

Naast verwarming, landbouw en industrie is gemotoriseerd verkeer één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in Europa. Luchtvervuiling maakt ons een pak vatbaarder voor ziektes en veroorzaakt jaarlijks 9000 vroegtijdige overlijdens in België. Eén van de voordelen van een elektrische wagen is dat hij niets uitstoot tijdens het rijden. Er is wel nog vervuiling van deeltjes die vrijkomen door slijtage aan de banden en aan de remblokken. Maar dankzij het regeneratief of recuperatief remmen wordt dat aanzienlijk beperkt.

Geluidsoverlast heeft een minstens even zware impact op onze gezondheid als luchtvervuiling. Wanneer je met een elektrische wagen tegen een gematigde snelheid rijdt, zal je veel minder lawaai veroorzaken dan in een auto met een verbrandingsmotor. Tegelijk moet je wel bewust omgaan met zo’n stille wagen, aangezien voetgangers en fietsers vaak vertrouwen op het geluid van een auto om te weten wanneer er een voertuig in de buurt is of nadert. Sommige elektrische auto’s maken om die reden een zacht geluid om hun aanwezigheid aan te kondigen.

Ik wil schonere lucht

#3 Fors minder uitstoot

Om te vermijden dat het klimaat verder ontspoort, moeten we volledig kappen met fossiele brandstoffen – dat is bekend. Zelfs wanneer de energie voor het produceren en opladen van een elektrische wagen opgewekt wordt door fossiele brandstof, dan nog is de impact op de uitstoot van broeikasgassen een pak minder dan bij wagens die rijden op diesel, benzine of gas. Dus ook wanneer we rekening houden met de hele levenscyclus van een elektrische wagen, dan nog blijft elektrisch rijden minder vervuilend dan rijden op fossiele brandstof. De uitdaging bestaat er dus in om gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie, en dat zowel voor het produceren van de wagen als het opladen, of je nu thuis oplaadt of onderweg.

#4 Perfecte match met hernieuwbare energie

Waarom de elektrische auto deel uitmaakt van de oplossing

Elektrisch rijden maakt ons minder afhankelijk van de import van brandstof en gas uit het buitenland. Als we hernieuwbare energie lokaal produceren (in België of met offshore windmolens in de Noordzee), kunnen we bovendien genieten van de voordelen van groene energie en de voordelen van lokale energie. 

Daarnaast kunnen de batterijen van een elektrische auto rechtstreeks inpluggen op de hernieuwbare energie van windmolens, zonnepanelen of andere bronnen. Deze energie eerst omzetten in vloeistof (waterstof) om in wagens op brandstof te gebruiken, is een erg inefficiënt proces. Een elektrisch voertuig kan bovendien zelf een batterij op wielen worden om ons hernieuwbare energienetwerk mee te helpen beheren: de wagen slaat overtollige energie op indien er te veel wind is of de zon te hard schijnt, waarna de energie terug op het net kan overgezet worden wanneer de productie lager ligt. 

#5 Meer mogelijkheden voor hergebruik en recyclage 

De autobatterij van een elektrische wagen heeft het voordeel dat hij meermaals opgeladen en gebruikt kan worden. Brandstof daarentegen is na de verbranding voor altijd weg! Wanneer een batterij volledig op is en niet meer kan gebruikt worden in de wagen, kan de batterij wel nog steeds (her)gebruikt worden op andere vlakken, zoals voor het opslaan van energie. Op termijn zal het materiaal ook gerecycleerd kunnen worden.

#6 Een technologie die al bestaat

Waarom de elektrische auto deel uitmaakt van de oplossing

De oplossingen die de grote oliebedrijven vandaag voorstellen, zoals het gebruik van synthetische brandstoffen voor auto’s, zijn een illusie. Deze technologieën zijn nog niet genoeg ontwikkeld en verbruiken hopen energie. Daarnaast zullen ze niet eens binnen de komende 10 jaar op de markt komen. Daardoor zouden deze technologieën beter beperkt worden tot sectoren waar het elimineren van brandstof moeilijk zal blijven, zoals de luchtvaart.

De technologie om voertuigen aan te drijven op elektriciteit daarentegen bestaat al, is beschikbaar op de markt en is sterk ontwikkeld, naast het feit dat de technologie constant blijft evolueren. Onder druk van steeds strenger wordende emissienormen staan autobouwers op het punt om binnen de komende maanden een reeks nieuwe elektrische modellen uit te brengen.

Ik wil schonere lucht Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest