Neen, een wondermiddel is het niet. Maar elektrisch rijden heeft duidelijke voordelen voor een duurzame mobiliteit. Op voorwaarde dat we ook nadenken over de manieren waarop we ons verplaatsen. Hoe we dat kunnen doen? Simpel. 

Lees ook: De technologische voordelen van de elektrische wagen

#1 Word minder afhankelijk van een auto

Hoe past de elektrische auto in een duurzamere mobiliteit?

Los van de gebruikte technologie kan onze samenleving de hoeveelheid particuliere voertuigen niet lang meer aan: om de toekomst van de mens en de natuur te verzekeren, zullen we veel spaarzamer moeten omgaan met onze bronnen en ze slimmer moeten gebruiken.

Daar is moed en visie voor nodig. Bijvoorbeeld om het systeem met salariswagens, en de daaraan gekoppelde fiscale voordelen voor werkgevers en werknemers, af te schaffen. Of om onze ruimtelijke planning zo aan te passen dat de essentiële diensten (zoals school, werk, zorg, handel …) zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en we ons dus minder moeten verplaatsen. Mensen kunnen de wagen vaker laten staan, als er voldoende andere vervoersopties zijn die betrouwbaar, snel, toegankelijk en betaalbaar zijn, zoals de fiets, zero-emissie openbaar vervoer of elektrische deelauto’s.

Ik wil schonere lucht

#2 Sharing is caring

Tegenwoordig staat een wagen bijna 95% van de tijd stil. Elektrisch autodelen helpt om optimaal gebruik te maken van de waardevolle onderdelen van zulke auto’s en vermindert het aantal wagens die de openbare ruimte innemen. Op enkele uitzonderingen na is het goedkoper om een auto te kunnen gebruiken wanneer je die echt nodig hebt, dan een auto te bezitten die je maar weinig gebruikt. Daar is de uitdaging dan weer dat elke burger toegang moet hebben tot schone deelwagens. In het bijzonder moeten we ervoor zorgen dat mensen die in moeilijke omstandigheden leven, niet uitgesloten worden van dit soort diensten aangezien net zij al minder toegang hebben tot een wagen en zij zich meestal geen eigen auto kunnen veroorloven.

#3 Ga voor kleiner, lichter en zuiniger

De auto’s van vandaag zijn gigantisch vergeleken met de auto’s van gisteren. SUV’s worden steeds populairder. Maar het design, het gewicht en het vermogen van deze voertuigen staan volledig haaks op zuinig gebruik van grondstoffen, ruimte en veiligheid op de weg, of het nu om een wagen op elektriciteit of fossiele brandstof gaat. De autosector laat ons geloven dat ze deze voertuigen verkopen om de consument genoeg keuze te bieden. Maar in werkelijkheid spendeert de industrie miljoenen aan publiciteit voor deze grote wagens omdat ze zo winstgevend zijn. Om de technologie achter elektrisch rijden verantwoord te implementeren, zullen de wagens van de toekomst dus normalere proporties moeten hebben en een lager vermogen moeten hebben.

#4 Gebruik 100% hernieuwbare energie

Hoe past de elektrische auto in een duurzamere mobiliteit?

Zelfs wanneer een elektrische wagen niet met hernieuwbare energie werd geproduceerd en wordt opgeladen, is dat al ongeveer 20 à 30% minder vervuilend dan een diesel- of benzinewagen. Hij wordt tot 80% minder vervuilend wanneer de productie en het opladen wél met volledig hernieuwbare energie gebeurt. De milieuwinst van een elektrische wagen zal dus alleen maar toenemen wanneer die ook effectief dankzij groene energie rijdt.

#5 Kies elektrisch, geen hybride

Hybride wagens worden door autobouwers vaak naar voren geschoven als de ideale combinatie van een verbrandingsmotor en een motor op elektriciteit. In de realiteit stoten hybride wagens meer vervuiling uit dan wat autobouwers op papier vermelden. Dat komt omdat een hybride wagen twee technologieën aan boord heeft, wat de wagen meteen een pak zwaarder maakt. Wanneer de elektrische batterij te weinig of verkeerd (door bijvoorbeeld te weinig op te laden) wordt gebruikt, is de batterij ook nog eens net een dood gewicht dat meegezeuld wordt, waardoor opnieuw meer vervuiling ontstaat. Sommige autobouwers profiteren van deze twee technologieën om het vermogen flink op te krikken, ten nadele van de energiezuinigheid. 

Een hybride wagen is voor de autosector het ideale excuus om toch nog steeds wagens met een verbrandingsmotor te kunnen verkopen, nu hun toekomst steeds minder zeker lijkt. Wat wel zeker is, is dat we ons zo snel mogelijk moeten ontdoen van voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen.

#6 Lange levensduur, hergebruik en recyclage

Zowel de overheden als de autosector moeten de verantwoordelijkheid op zich nemen om – vanaf de ontwikkeling – op een slimme manier batterijen en auto’s te produceren in functie van de toekomst. Dat betekent met het oog op: inzetten op langere levensduur van voertuigen en batterijen, herstellen of vervangen van materialen in de plaats van afdanken, opknappen met simpel gereedschap, recycleren en hergebruiken (zoals in een voertuig of als opslagbatterij) om zo een duurzame circulaire economie te bevorderen en onnodige ontginning te vermijden. Door daarop in te zetten, kan ook verwoestende diepzeemijnbouw worden vermeden. Tot slot moeten batterijproducenten blijven innoveren om kostbare of moeilijk te ontginnen grondstoffen te elimineren. Zo bevat de nieuwste generatie elektrische batterijen tegenwoordig al geen kobalt meer.

Hoe past de elektrische auto in een duurzamere mobiliteit?

Zeg nee tegen de diepzeemijnbouw

#7 Mijnbouw met respect voor lokale bevolking, milieu en mensenrechten

De mijnbouw mag niet langer vooral de portefeuille van een paar aandeelhouders spijzen, maar moet nu dienen om een groene transitie te ondersteunen die iedereen ten goede komt. Dus ook alle mensen die direct of indirect een steentje bijdragen in de productie van elektrische voertuigen. 

Bestaande initiatieven (zoals de due diligence gids van de OESO voor een verantwoordelijke bevoorradingsketen binnen de mijnbouw) mogen niet langer dode letter blijven. En er moeten Europese en internationale akkoorden gesloten worden met mijnbouworganisaties. Enkel zo zullen ze hun verantwoordelijkheden opnemen en de milieunormen, de milieuwetgeving, het arbeidsrecht en de mensenrechten naleven en de lokale bevolkingen respecteren. 

Lees meer in het rapport “Mineralen voor de energietransitie” van organisaties waaronder Fairfin, BBL, 11.11.11, Justice & Paix.

Ik wil schonere lucht Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest