Bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen hebben hun gemeentebesturen in gebreke gesteld, met de steun van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. Ze vinden dat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen in het kader van de Oosterweelwerken. “We zijn geen tegenstanders van Oosterweel, maar we eisen wel dat voldoende garanties worden geboden voor onze gezondheid. Als onze gemeentebesturen niet optreden om onze gezondheid te beschermen, dan moeten we het misschien maar zelf doen.” 

Vandaag verstuurden verschillende bewoners een ingebrekestelling richting de gemeentebesturen van Zwijndrecht en Antwerpen. Dat deden ze met de steun van onder meer Greenpeace België en Bond Beter Leefmilieu. De bewoners maken zich zorgen over de werken die op Linkeroever beginnen in het kader van de Oosterweelverbinding. Die werken vinden plaats in zwaar vervuilde grond, wat mogelijk risico’s meebrengt voor omwonenden. “Zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat er geen risico’s zijn voor de buurt, en dat state of the art normen en technieken worden gebruikt, zijn wij niet gerustgesteld”, stelt Mieke Windey, woordvoerder van burgercollectief Grondrecht.

De bewoners stellen allereerst de normen in vraag die in de vergunningen voor Oosterweel worden gehanteerd. “De normen voor grondverzet die werden gehanteerd, zijn intussen voorbijgestreefd. We willen zekerheid dat de werken veilig kunnen doorgaan, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bovendien zijn we er niet van overtuigd dat Lantis alles uit de kast haalt om de gezondheid van omwonenden te garanderen. Zo heeft Lantis wel aangegeven de meest vervuilde grond (meer dan 70 microgram/kg) te willen inpakken, maar die grens van 70 microgram is gebaseerd op haalbaarheid, eerder dan op wetenschappelijke inzichten. Gronden met 69 microgram PFOS – eveneens een erg verontrustende hoeveelheid – kan men dus wel vrij blijven gebruiken op de werf. Bovendien zijn er weinig garanties dat dat inpakken een duurzame methode is, en dat die grond niet opnieuw vrijkomt of de vervuiling doorsijpelt in het grondwater.” 

Ten tweede maken bewoners zich zorgen dat de aanleg van de Oosterweelverbinding ervoor zal zorgen dat de vervuiling niet kan worden aangepakt op de lange termijn. “Het gevolg van die werken mag niet zijn dat de vervuiling de status quo wordt. Als we effectief geloven dat 3M onze leefomgeving moet opkuisen, kunnen we de vervuiling niet voor decennia vaststeken onder de Oosterweelverbinding. We vragen dus zekerheid dat de Oosterweelwerken verzoenbaar zijn met een omvattende sanering.”

Ten slotte tonen de bewoners zich ook bezorgd om het transport van de zwaarst vervuilde gronden naar de site van 3M, en de manier waarop die gronden daar worden opgeslagen. “Er wordt een PFOS-stort aangelegd, op een steenworp van bewoond gebied. Voorlopig zien we onvoldoende garanties dat daarbij de risico’s voor de omwonenden in overweging worden genomen”, stelt Mieke Windey, woordvoerder van burgercollectief Grondrecht. “Al zien we ook wel in dat alle vervuilde grond verzamelen bij de vervuiler, de kans vergroot dat die ook effectief aan het saneren gaat. Maar dan moet die opslag veilig gebeuren, en moeten we garanties krijgen dat 3M ook effectief aan de sanering begint.” 

De bewoners stellen de lokale besturen in gebreke, in afwachting van het rapport van de commissie Vrancken. “Dit project heeft nood aan een onafhankelijke evaluatie van de risico’s voor omwonenden. We betreuren daarom dat de commissie enkel is samengesteld uit binnenlandse experten, want zij zijn mogelijk toch gevoeliger voor de politieke druk om de Oosterweelwerken niet in het gedrang te brengen. Laten we zeggen dat we dus wachten op de diepgang van hun onderzoek, voor we gaan staan juichen”, stelt Mieke Windey, woordvoerder van burgercollectief Grondrecht.

Ook milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace steunen de ingebrekestelling. “Wij begrijpen de ongerustheid bij omwonenden en zijn er gezien de voorgeschiedenis van het dossier ook niet gerust in. Milieu en gezondheid moeten op de eerste plaats komen. Daarom kunnen de Oosterweelwerken voor ons maar hervatten als daar geloofwaardige en spijkerharde garanties voor zijn.” besluit Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace.

Perscontact
Mieke Windey – Grondrecht:  0478 97 70 00

Joeri Thijs – Greenpeace: 0496 26 31 92