De internationale klimaattop COP26 in Glasgow is zonet afgesloten. Greenpeace is teleurgesteld met het zwakke slotakkoord dat geen antwoord biedt op de klimaatcrisis die ons vandaag reeds bedreigt. Ook België slaagde er ondanks enkele mooie beloften in zijn verantwoordelijkheid als rijke vervuiler te ontlopen en maakte door de Vlaamse blokkering eens te meer een belabberde beurt op het internationale toneel. 

“Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt en legt de focus op een rechtvaardige transitie, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International. “De tekst erkent de noodzaak om de uitstoot dit decennium drastisch te verminderen, maar uiteindelijk worden de grote beslissingen opnieuw doorgeschoven naar volgend jaar.”

We hebben de positieve elementen in de tekst te danken aan de jongeren, inheemse leiders, activisten en landen in de frontlinie die deze toegevingen hebben afgedwongen ondanks felle tegenkanting. Zonder hen zou deze top volledig zijn mislukt. We moeten nu naar hen luisteren, want de tijd is op. Als we de menselijke beschaving willen redden, moeten we massaal blijven mobiliseren en druk zetten om eindelijk het tijdperk van fossiele brandstoffen te beëindigen.”

“De zwendel in CO2-compensatie kreeg een impuls in Glasgow met de creatie van nieuwe ontoelaatbare achterpoorten die de grote vervuilers een vrijgeleide geven, en de natuur, inheemse volkeren en de 1,5°C-doelstelling zelf in gevaar brengen. Dat is zorgwekkend. Tot slot werd erkend dat kwetsbare landen nu al verlies en schade lijden door de klimaatcrisis, maar de beloftes voor solidariteit met die landen schieten nog tekort.”

Vlaanderen zorgt voor Belgische schaamte in Glasgow

Op een internationale klimaattop met als inzet het opschalen van de ambitie en het vertrouwen tussen landen versterken, maakte ons land als rijke vervuiler eens te meer een belabberde beurt.

Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand, verklaart Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. “De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en minister Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend. De overstromingen afgelopen zomer zijn blijkbaar alweer vergeten.”

“Onze regeringen moeten vandaag samenwerken in plaats van tegenwerken, want de tijd dringt. Vooruitgang op het internationale klimaattoneel wordt bepaald door de nationale ambities van landen. De Belgische klimaatinspanning moet zo snel mogelijk verdeeld worden en omgezet in krachtig en onderling coherent beleid op alle niveaus. In 2022 wordt immers van alle landen verwacht dat ze meer ambitie aan de dag leggen om de kloof met de 1,5°C-doelstelling te dichten”, besluit Thijs.