Brussel, 29 juni 2022 – Een overwinning voor de samenleving en de strijd tegen vervuiling: de regeringen van de EU hebben een overeenkomst bereikt om een einde te maken aan de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Maar de datum is niet ambitieus genoeg. Als de EU haar verplichtingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs wil nakomen, moet de verkoop van nieuwe benzine-, diesel- en hybride auto’s al in 2028 stoppen.

Het uitfaseren van de verkoop van auto’s die op olie rijden tegen 2028 en strengere tussentijdse doelstellingen zouden Europese automobilisten 635 miljard euro aan brandstof besparen en de CO2-uitstoot tegen 2050 met 1,7 gigaton verminderen, zo blijkt uit een nieuwe analyse van Greenpeace Duitsland. Transport is verantwoordelijk voor 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en bijna tweederde van het olieverbruik in de EU.

Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België: “Europa moet dringend het vervoer koolstofvrij maken, maar met de late deadline van 2035 laat het een kans liggen om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken en blijven we afhankelijk van olie die oorlogen financiert en die pijn doet in de portemonnee. Het is nu aan de nationale regeringen om het autogebruik te verminderen, het openbaar vervoer te stimuleren en meer leefbare steden te creëren waar meer mensen kunnen wandelen of fietsen.


De broeikasgasemissies van het vervoer in de EU zijn sinds 1990 met meer dan 25% toegenomen. Vervoer is de enige sector in de EU waar de CO2-uitstoot sinds 1990 is toegenomen. “Een vermindering van het gebruik van brandstofauto’s moet gepaard gaan met sociale en structurele maatregelen om iedereen op weg te helpen. Het signaal aan overheden en bedrijven is duidelijk, uitstel is niet langer mogelijk“, besluit Joeri Thijs.