Vandaag krijgt België met een warmtepiek te kampen. Overal in het land worden heel hoge temperaturen verwacht. Op meerdere plaatsen kan het kwik tot boven 40 graden stijgen, vooral in de steden waar de warmte-eilanden de temperatuur nog opdrijven.

Tijdens de laatste hete zomer in 2020, en meer bepaald tijdens de tweede hittegolf, werden er 1.400 vroegtijdige overlijdens opgetekend. Overlijdens die alle leeftijdscategorieën van de bevolking troffen, maar hoofdzakelijk 65-plussers. Dit type hittegolven en warmteperiodes zal de komende jaren nog voorkomen, daarover laat de wetenschap geen twijfel bestaan, zoals blijkt uit het laatste IPCC-rapport.

De lijst met de voornaamste risico’s van de klimaatontregeling voor Europa is trouwens langer: periodes van droogte, waterschaarste die tot landbouwverliezen leidt, overstromingen aan de kust en in het binnenland.

Een jaar na de overstromingen, die tal van families in rouw dompelden en 80.000 tot 100.000 mensen troffen, zijn we niet voorbereid op wat er ons te wachten staat. In Vlaanderen heeft een expertenpanel onlangs zijn conclusies bekendgemaakt, waaruit blijkt dat het gewest niet voorbereid is op eventuele gelijkaardige overstromingen.

“Onze zomers zijn steeds meer een spiegel van ons incoherent klimaatbeleid”, onderstreept Carine Thibaut, woordvoerder bij Greenpeace België. “Overstromingen en hittegolven zijn de twee zijden van dezelfde medaille. Het aantal extreme weerfenomenen in ons land en elders in de wereld neemt toe, wat tot almaar meer slachtoffers en grotere schade leidt. De oplossingen zijn bekend: we moeten onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen en we moeten ervoor zorgen dat België beter gewapend is tegen de klimaatverandering, door de natuur opnieuw een centrale plaats te geven in onze steden en op het platteland”.

Twee plannen in te dienen bij de Europese Commissie

Momenteel moet ons land een nieuw klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Commissie, en ook een nieuw aanpassingsplan, waarvoor een publieke bevraging loopt in verband met het federale onderdeel.

Wat het nieuwe klimaat- en energieplan betreft, moet België blijk geven van ambitie en van dit plan een model van rechtvaardige transitie voor iedereen maken. Ondanks de vooropgestelde vermindering van de emissies met 47% tegen 2030 die België zou moeten bereiken, schieten de onderhandelingen niet op en ligt Vlaanderen dwars.

 “Er liggen geen ernstige plannen op tafel. We kunnen onze kop niet langer in het zand steken, die luxe hebben we niet. Als we niets doen voor het klimaat, zal dat ons heel duur te staan komen in mensenlevens en materiële schade. Als we daarentegen efficiënt optreden, zal dat jobs opleveren en tegelijkertijd de impact beperken van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis”, besluit Carine Thibaut.