Uit een nieuwe analyse in opdracht van Greenpeace blijkt dat het aantal privéjetvluchten in Europa vorig jaar met maar liefst 64% is gestegen tot 572.806. 55% van alle privéjetvluchten in Europa waren korte of ultrakorte vluchten van minder dan 750 km. Vanuit België vertrokken er vorig jaar 10.618 privéjets. De populairste route vanuit ons land is die tussen Brussel en Londen. Greenpeace vraagt een verbod op privévliegtuigen. 

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het Nederlandse milieuadviesbureau CE Delft blijkt dat de landen met de meeste privéjetvluchten in Europa in 2022 het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn. [1] De drie populairste bestemmingen voor privéjets in Europa waren Nice, Parijs en Genève. Na een gigantische terugval in 2020 vanwege de coronapandemie, steeg het aantal privéjetvluchten in 2021 al boven het niveau van 2019, hoewel op dat moment een groot deel van de wereld nog in lockdown zat. Ook in ons land blijken privéjets erg populair.

Privéjets in België (2022)

In 2022 vertrokken er 10.618 privéjetvluchten vanuit België, 52% meer dan in 2021.

Deze vluchten veroorzaakten 41.000 ton CO2-uitstoot, dat is evenveel als de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 27.310 auto’s.

De route tussen Brussel en Londen is de populairste, met 647 vluchten.
Daarna volgen Brussel-Parijs (545 vluchten) en Brussel-Genève (407 vluchten).

De kortste routes die gevlogen werden zijn Kortrijk – Lille: 27,8 km (239 keer) en Luik-Maastricht: 37 km (62 keer). 

Tussen Brussel en Antwerpen waren er 204 vluchten.  

De alarmerende groei van privéjetvluchten is volledig in tegenspraak met alle klimaatwetenschap. Het nieuwe IPCC-rapport laat duidelijker dan ooit zien dat we het buitensporige verbruik van fossiele brandstoffen snel moeten terugdringen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “Een verbod op energieverspillende ultravervuilende privéjets is een no-brainer. Iedereen die niet super rijk is heeft niets aan privéjets, maar is wel de dupe van de broeikasgasemissies, giftig ultra-fijn stof en lawaai die deze vluchten veroorzaken.”

Privéjets zijn per passagierskilometer de meest vervuilende vervoerswijze op aarde, toch zijn ze niet gereguleerd in de EU. Het herziene EU-emissiehandelssysteem (ETS) dat de uitstoot van broeikasgassen moet aanpakken, laat privéjets en andere luxe vervoersmiddelen grotendeels buiten beschouwing.

“Het is schandalig hoe de EU de superrijken een vrijbrief geeft om te blijven vervuilen op kosten van de planeet. De EU en de nationale regeringen moeten ophouden toe te geven aan de luchtvaartlobby en een einde maken aan dit luxe vervoer dat een enorme last op de samenleving legt. Het is hoog tijd voor een nultolerantiebeleid voor onverantwoordelijke luxe-uitstoters en een verbod op privéjets. Wij verwachten dat ons land zo’n verbod op het Europese toneel bepleit en ook een ontradend nationaal beleid uitrolt, zoals bijvoorbeeld Frankrijk dat al doet”, besluit Joeri Thijs.

Noot: 

[1] De basis van de analyse van CE Delft zijn gegevens van luchtvaartanalysebedrijf Cirium. Het onderzoek kijkt naar alle privévluchten die vertrekken uit en aankomen in Europese landen gedurende een periode van drie jaar (2020 – 2022). De vluchten zijn uitgesplitst naar jaar, route en vliegtuigtype. Bepaalde kleine vliegtuigtypes met minder dan drie zitplaatsen zijn niet in de gegevens opgenomen, omdat ze voornamelijk worden gebruikt voor recreatie en niet voor zakelijke of privévluchten. Bovendien werden vluchten van en naar luchthavens zonder IATA-code en vluchten die aankomen op dezelfde luchthaven als waarvan ze zijn vertrokken, buiten beschouwing gelaten. De CO2-uitstoot van alle vluchten werd berekend met behulp van de Eurocontrol Small Emitters Tool.