Op 21 mei vieren burgers en bewegingen de internationale dag voor de biodiversiteit met een mars, georganiseerd door Stop Ecocide, Greenpeace, Canopea, Rise for Climate, Youth for Climate, Climate Justice for Rosa, de Fondation Européenne pour le droit du vivant, Extinction Rebellion, en de Grootouders voor het Klimaat. Om de biodiversiteitscrisis af te remmen, vragen de organisatoren om ecocide op te nemen in de Belgische wetgeving met een ambitieuze definitie van ecocide. 

Het is hoog tijd dat we op straat komen voor de natuur”, aldus Ruth-Marie Henckes, biodiversiteitsexperte bij Greenpeace. “We demonstreren geregeld voor het klimaat, maar de biodiversiteitscrisis is ook heel ernstig en nauw verbonden met de klimaatcrisis. Zo’n miljoen dier- en plantensoorten zijn met uitsterven bedreigd. Maatregelen zoals de erkenning van ecocide in het strafwetboek alsook de natuurherstelwet zijn noodzakelijk om die trend af te remmen.

Ecocide is de grootschalige vernietiging van of de onherstelbare schade aan een ecosysteem als gevolg van al dan niet opzettelijke menselijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het in brand steken van het Amazonewoud, of de grote olieramp Deepwater Horizon. Dat soort rampen zijn desastreus voor de biodiversiteit én voor het klimaat. Het Europese parlement stemde onlangs nog voor de erkenning van ecocide als misdrijf in de revisie van de regulering van milieubescherming via het strafrecht, een wetsvoorstel dat nu bij de Europese Raad ligt.

Ook België onderneemt stappen. Momenteel ligt er een wetsontwerp op tafel om ecocide op te nemen in het vernieuwde strafwetboek, maar dat wetsontwerp mist aan realisme en ambitie. 

Ecocide wordt veel te nauw gedefinieerd en beperkt zich tot  doelbewuste schade, terwijl veel gevallen van ecocide net het gevolg zijn van roekeloosheid. Hierdoor zou de wet bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op rampen zoals de schipbreuk van de olietanker Erika. Dat ondermijnt de effectiviteit van de wet om onszelf en de natuur te beschermen. België zou zich achter de ambitieuze definitie moeten scharen die door het Europees Parlement werd ondersteund”, zegt volgens Patricia Willcoq, stichter van Stop Ecocide Belgium. 

Programma:

Zondag 21 mei, Brussel

 • 14.00 uur Samenkomst op het Poelaertplein (recht voor het Justitiepaleis ) voor de start van de mars
 • 14.30 start van de mars
 • 15.30 terugkeer naar op het Poelaertplein
 • 15.45 een woordje van onze ambassadeurs
  • Nic Balthazar en Benjamin Van Bunderen Robberechts (Climate Justice for Rosa)
  • Aline Dalvi (Espirito Mundo)
  • Adelaïde Charlier (Youth for Climate, Look Down)
  • The Shift (TBC)
  • Jojo Metha (Stop Ecocide International)
 • 16.15 concert door Getch, Brick, flash mob