Brussel, 6 februari 2024 – De gelekte ontwerpen van de EU-klimaatdoelstelling voor 2040 die de Europese Commissie later vandaag zal voorstellen, bevatten geen deadline om steenkool, olie en gas uit te faseren. Dit is een grote nalatigheid volgens Greenpeace. Het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies in de EU. De Commissie kwam ook terug op plannen om de uitstoot van broeikasgassen door landbouw te verminderen.

De Europese Commissie stelt een doelstelling voor van 90% netto emissiereducties tegen 2040, gebaseerd op de niveaus van 1990.

Dit is ongeveer net zo zinvol als een doelstelling om longkanker te voorkomen zonder enig plan om roken af te raden. Het is overduidelijk dat er snel een einde moet komen aan fossiele brandstoffen als we de ergste gevolgen van de klimaatcrisis willen voorkomen. Het ontbreken van een plan voor de uitfasering van fossiele brandstoffen en fossiele subsidies, vertraagt niet alleen de klimaatactie die we dringend nodig hebben, maar zal mensen uiteindelijk nog meer pijn doen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België. 

Greenpeace waarschuwt dat de plannen van de Europese Commissie nog steeds een rol voorzien voor olie en gas in de komende decennia, terwijl de EU tegen 2040 klimaatneutraal zou moeten zijn om in lijn te zijn met het klimaatakkoord van Parijs. De Commissie ziet ook een belangrijke rol voor kernenergie. Zo riskeren er fondsen te worden onttrokken aan projecten die snel en goedkoop hernieuwbare elektriciteit en energiebesparing kunnen versterken, terwijl nieuwe kerncentrales miljarden over hun budget heen gaan en vele jaren vertraging oplopen.

Oudere ontwerpen van de aankondiging van de Commissie en recente aanbevelingen van de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor Klimaatverandering bevatten de noodzaak om de uitstoot van de landbouwsector te verminderen en een einde te maken aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Beide ontbreken in de laatst uitgelekte versie.  

Boer·inn·en staan in de frontlinie van de klimaatcrisis in Europa en worden vandaag al geteisterd door droogte, branden, overstromingen en aardverschuivingen. De wetenschap is duidelijk: we moeten boeren helpen af te stappen van overproductie van vlees en zuivel. Politici die dat advies negeren, verergeren de klimaatcrisis en stellen de Europese landbouw nog meer bloot aan extreme weersomstandigheden. Boer·inn·en zijn de beste bondgenoten van de natuur, als de regels, marktwerking en subsidies hen niet dwingen tot een uitzichtloze keuze tussen industriële productie of faillissement”, besluit Joeri Thijs.