Activisten van Greenpeace hebben een reusachtige giftige appel geïnstalleerd aan het Europees Parlement in Brussel. Ze vragen de Europese parlementsleden om boeren en boerinnen geen vergiftigd geschenk te geven door de natuurbeschermingsregels in het gemeenschappelijk landbouwbeleid te schrappen. De leden van het Europees Parlement beslissen vandaag of ze het plan van de Europese Commissie om milieueisen voor boeren te schrappen, versneld zullen behandelen.

© Greenpeace – Camille Delbos

Een drie meter hoge giftige appel omringd door groene rook symboliseert dat het schrappen van de natuurbeschermingsregels uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid nefast zal zijn voor de Europese boeren. Zij hebben immers gezonde natuur en een stabiel klimaat nodig om voedsel te kunnen produceren. Greenpeace klaagt aan dat natuurbescherming tot zondebok gemaakt wordt voor een probleem dat eigenlijk wordt veroorzaakt door een onrechtvaardig economisch model en handelsbeleid.

Het schrappen van de natuurbeschermingsregels uit het landbouwbeleid is een vergiftigd geschenk voor boeren en boerinnen, dat hen zal veroordelen tot ergere droogtes, overstromingen en mislukte oogsten. Het is een electoraal afleidingsmanoeuvre dat niets verandert aan hun kwetsbare economische positie”, zegt Albane Aubry, landbouwcampaigner bij Greenpeace België.  “Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal het een directe impact hebben op de Belgische natuur, en zeker in landbouwgebieden, waar de biodiversiteit al in slechte staat verkeert.

Boeren kwamen de afgelopen maanden de straat op, om hun onhoudbare inkomen aan te klagen. Ze worden weggeconcurreerd door goedkope producten van buiten Europa, en worden uitgeperst door de machtige agro- en voedingsindustrie die de boeren te weinig betaalt. Het problematische subsidiesysteem dwingt hen bovendien voortdurend te intensiveren om te kunnen overleven. 

Als reactie op de protesten van de boeren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een groot deel van de milieueisen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU te schrappen. Vandaag wordt er in het Europees Parlement gestemd over een versnelde behandeling van dit voorstel.

Met deze actie protesteert Greenpeace tegen dit voorstel dat de oorzaak van het probleem van de boeren niet aanpakt. Ook de Europese boerenorganisaties ECVC en IFOAM en de Belgische boerenorganisaties FUGEA en UNAB hebben zich uitgesproken tegen het onterecht viseren van milieueisen in plaats van de kern van het probleem aan te pakken. Zij eisen een redelijke en gelijke verdeling van de inkomens om de agro-ecologische transitie mogelijk te maken. Daarnaast willen ze een einde aan de destructieve vrijhandelsovereenkomsten die de Europese boeren ondermijnen met goedkope producten. 

Volgende stappen

Als het Europees Parlement vandaag stemt voor een versnelde behandeling van het voorstel om de milieueisen voor boeren en boerinnen te versoepelen, zal het tijdens de laatste plenaire vergadering op 22 tot 25 april stemmen over de inhoud van het voorstel.

Contact

Greenpeace persdienst: 0496 26 31 91 – [email protected]