Greenpeace Duitsland publiceert vandaag een rapport waaruit blijkt dat limoenen uit Brazilië, verkocht in de EU, sporen van verschillende pesticiden dragen. Een gecertificeerd labo analyseerde meer dan 50 stalen uit warenhuizen en groothandels in België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden. Het vond in op één na elk staal sporen van pesticiden terug, waaronder het herbicide glyfosaat en de insecticiden imidaclopride en cypermethrine. Deze worden in Brazilië, één van de grootste gebruikers van pesticiden ter wereld, aan de man gebracht door Europese bedrijven.

De belangrijkste bevindingen:

Meer dan de helft van de gevonden pesticiden worden beschouwd als erg gevaarlijk vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s voor mensen, dieren of het milieu. De studie werd uitgevoerd naar aanleiding van de gesprekken die de EU volgende maand zal hebben over het handelsakkoord met de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay). Door dit akkoord zouden de douanetarieven voor pesticiden die van de EU naar de Mercosur gaan vervallen en de controle op geïmporteerde voedselproducten versoepeld worden. Dat zou het gebruik van pesticiden sterk doen toenemen, alsook de nefaste effecten ervan.

Het akkoord tussen de EU en de Mercosur is een vergiftigd geschenk. Europese chemiereuzen exporteren nu al verschillende toxische middelen naar Brazilië. Sommige zijn in de EU zelf niet toegestaan voor gebruik, maar worden wel degelijk opnieuw geïmporteerd in de vorm van residuen op voedsel”, zegt Albane Aubry, campagneleider Landbouw bij Greenpeace België. “Het Mercosur-akkoord zal de handel in pesticiden verder in de hand werken. Bovendien bestendigt het een neo-koloniale verhouding tussen beide partijen. Het houdt een economisch model in stand dat onze planeet vernietigt. Greenpeace roept de politieke leiders op om het akkoord voor eens en altijd te begraven.

Belgische stalen

De vijf onderzochte stalen die in België gekocht werden, vertoonden allemaal sporen van pesticiden. Op één staal werd zelfs imidacloprid teruggevonden, een neonicotinoïde dat niet langer is toegelaten in de EU omdat het enorm schadelijk is voor bijen. Ook het niet toegelaten insecticide bifenthrine werd gevonden op een staal.

Pesticiden die verbannen zijn in ons land komen toch terug op ons bord en zijn een gevaar voor onze gezondheid. Bovendien veroorzaken ze in het Globale Zuiden enorme schade aan milieu en maatschappij. Dit toont aan hoe krom en oneerlijk ons voedingssysteem is. We moeten naar een systeem dat de boer·in, het milieu en onze gezondheid respecteert. België moet een prioriteit maken van het recht op duurzaam en kwaliteitsvol voedsel voor iedereen en ervoor zorgen dat de EU het Mercosur-akkoord niet ratificeert”, besluit Albane Aubry.