Deze coalitie van verliezers lijkt wel doof geboren”, zo reageert milieuorganisatie Greenpeace op het volledige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. “Doof voor de roep van jongeren en jonge gezinnen die zich zorgen maken over hun toekomst. Doof voor de wetenschap en blind voor de gevolgen van een aarde die steeds sneller opwarmt. De regeringspartijen vinden dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Maar Vlaanderen, als één van de meest geïndustrialiseerde en welvarende regio’s, mikt slechts op 80% minder emissies tegen 2050. Wie willen ze hier voor de gek houden?

Het akkoord is ook een enorme gemiste kans voor Vlaamse bedrijven, die op klimaatvlak in de staart van het Europese peloton dreigen te belanden. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten moeten we naar een volledig koolstofvrij Europa tegen 2040. Met dit regeerakkoord gaat er weer cruciale tijd verloren om de nodige investeringen te doen. Er wordt veel hoop gevestigd op nog te bewijzen technologieën als koolstofopslag, terwijl de ambities voor volwassen technologieën als zonne- en windenergie opnieuw te laag blijven.[1]

“In feite schuift de Vlaamse regering de factuur door naar toekomstige generaties. De systeemveranderingen die absoluut nodig zijn op het vlak van mobiliteit en van energie zijn afwezig in het regeerakkoord. Wat landbouw betreft kijken we uit naar de uitvoering van enkele goede voornemens.” 

Hoe de Vlaamse regering met dit regeerakkoord haar verplichtingen op vlak van klimaat en luchtvervuiling kan nakomen, is voor de milieuorganisatie een raadsel. Begin volgende maand verstrijkt de deadline voor een nieuw en ambitieus actieplan tegen luchtvervuiling, opgelegd door de Rechtbank van Eerste Aanleg in de rechtszaak aangespannen door Greenpeace.[2]

Tot slot laten de Vlaamse onderhandelaars niet enkel de klimaaturgentie links liggen, maar ook prangende sociale kwesties. Ze lijken te kiezen voor nog eens vijf jaar kil, hard beleid.

Noten: 

[1] Het Vlaams regeerakkoord mikt op 2,5 GW windcapaciteit en 6,7 GW PV-capaciteit tegen 2030, terwijl het energiescenario ‘Our Energy Future’ van de milieubeweging uit 2016 voor Vlaanderen uitkwam op minstens 2,918 GW wind en 7,674 GW PV. Vooral de PV-doelstelling is veel te laag omdat de kostprijs van zonnestroom de laatste 3 jaar nog sneller gedaald is dan voorzien, en deze technologie dus op een kostenefficiënte manier nog meer zou kunnen bijdragen aan de energietransitie.

[2] https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuws/uitspraak-over-de-milieustakingsvordering-van-greenpeace-tegen-vlaams-gewest