Op vrijdag 6 maart zal Greta Thunberg deelnemen aan de klimaatmars in Brussel, samen met Youth for Climate en jongeren uit 25 landen van de Europese Unie. De jongeren komen het gebrek aan Europese klimaatactie aanklagen en eisen een ambitieuzere klimaatwet. Greenpeace steunt deze oproep en doet mee aan de klimaatmars. 

De klimaatjongeren zijn van bij het begin voorvechters voor grotere klimaatambitie in Europa. Maar ondanks hun voortdurende acties en protest, voelt deze hele generatie zich genegeerd. Daarom zullen ze deze vrijdag opnieuw samen de straat opgaan in Brussel.

2020 is een cruciaal jaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin hebben alle landen zich ertoe verbonden om de opwarming van de aarde te beperken. Op de klimaattop in Glasgow eind dit jaar moeten landen nieuwe doelstellingen voorleggen voor de reductie van de CO2-uitstoot. Ook de EU moet met duidelijke engagementen over de brug komen. De tijd dringt.

EU CO2-neutraal in 2040

Youth for Climate en Students for Climate vinden het huidige klimaatwetvoorstel van de Europese Commissie ontoereikend. Greta Thunberg verwoordde het gisteravond zo in haar speech voor het Europees Parlement: “Als de EU een klimaatwet voorstelt met als doel koolstofneutraal te zijn tegen 2050,  geven jullie zich gewonnen en geven jullie het klimaatakkoord van Parijs op.” Om aan dat akkoord te voldoen, moet de EU immers de broeikasgasuitstoot verminderen met 65% tegen 2030, en al tegen 2040 CO2-neutraal zijn. Het huidige voorstel vermeldt geen doelstelling voor 2030 en tekent een pad uit voor koolstofneutraliteit tegen 2050.

Het huidige voorstel houdt ook geen rekening met sociale rechtvaardigheid. In de Green Deal kondigde de EU een sociaal rechtvaardig en inclusief klimaatbeleid aan. Het huidige financiële plan voor de sociale transitie is vaag en ontoereikend.

Greta Thunberg en de klimaatjongeren eisen dat de Europese Unie haar verantwoordelijkheid opneemt en gemaakte beloftes nakomt. Greenpeace steunt deze eis.

Youth for Climate  – Students for Climate  – Teachers for Climate  – Workers for Climate  – Rise for Climate  – Grootouders voor het Klimaat  – All for Climate

Contact: Persdienst Greenpeace :  0496 26 31 91 [email protected]

De mars gaat van start om 14u aan het Europakruispunt (Brussel Centraal)