Greenpeace, BBL, Grondrecht & Thomas Goorden.

Dit document benoemt de belangrijkste voorwaarden voor omgang met de PFAS-vervuiling op en rond de terreinen van 3M (inclusief de Oosterweelwerf). De doelstelling om omwonenden zo weinig mogelijk bijkomend aan PFAS bloot te stellen staat daarbij centraal; eendoelstelling die de Vlaamse overheid zelfgeformuleerd heeft.