De uitstoot van het verkeer in ons land is één van de grootste uitdagingen in het klimaatbeleid. Hoe kunnen we dit veranderen? In opdracht van Greenpeace becijferden onderzoekers van Transport & Mobility Leuven hoe we een shift kunnen maken naar een klimaatvriendelijke mobiliteit. Krijgen we er gratis bij: gezondere lucht, veiliger verkeer en minder files!

NL – Impact-analyse-verschuiving-van-publieke-middelen-naar-openbaar-vervoer-en-actieve-modi-NL_04042019

FR – Impact-analyse-verschuiving-van-publieke-middelen-naar-openbaar-vervoer-en-actieve-modi-FR_04042019