De impact van de gezondheidscrisis op de werkgelegenheid in België is nu al enorm. Volgens de meest realistische voorspellingen zouden er in totaal zo’n 100.000 banen verloren gaan. Hoe kunnen we de mensen die hun werk verloren de kans bieden om weer werk te vinden?

We moeten de oplossing zoeken in een koolstofarme economie. Uit onderzoek van de Europese Commissie uit 2019 blijkt immers dat België alles te winnen heeft bij een ecologische transitie: die zou zo’n 80.000 banen opleveren. Reken maar uit, da’s niet niks!

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief

Heel Europa wint op vlak van werk door onze economie koolstofvrij te maken

Dat geldt uiteraard niet voor alle sectoren. De sector van de fossiele brandstoffen heeft het meest te verliezen bij deze ecologische transitie. Maar sommige sectoren zullen als grote winnaars uit de bus komen: die van de hernieuwbare energie, zowel qua productie als onderhoud, en die van de isolatie van gebouwen zullen een aanzienlijke groei kennen. Verder zal een ecologische transitie ook voor meer jobs zorgen in de ecologische landbouw en bij het openbaar vervoer.

De nieuwe jobs die zo ontstaan, zijn niet alleen voorbehouden voor de hoogopgeleide elite

Integendeel! De meerderheid van de nieuw gecreëerde plekken op de arbeidsmarkt zullen bestemd zijn voor mensen met een gemiddeld of lager opleidingsniveau. En dat is des te belangrijker door de huidige COVID-19 crisis en de verwoestende effecten voor bepaalde groepen binnen de bevolking. Sommige Belgische gezinnen worden immers sterker getroffen dan andere door de gezondheidscrisis. De Nationale Bank stelt in haar meest recente rapport vast dat 16% van de Belgische gezinnen 10% van hun inkomsten hebben verloren en dat 37% minder dan drie maanden reserve heeft. Een ecologische transitie zal in de eerste plaats voordeel hebben voor de arbeiders- en de middenklasse, die de economische gevolgen van de gezondheidscrisis het hardst voelen. 

Nog een troef van de nieuwe banen: ze zijn lokaal

Deze jobs horen bij een lokale economie, dicht bij ieder van ons. Ze zijn verbonden met een lokale markt voor hernieuwbare energie, voor de productie van ecologische voeding, lokaal of nationaal vervoer en de isolatie van woningen of overheidsgebouwen.

Ook in de rest van de wereld zou de ecologische transitie werk opleveren

In een rapport uit 2018 van de Internationale Arbeidsorganisatie staat dat er netto 18 miljoen plaatsen op de arbeidsmarkt zullen ontstaan als we een traject volgen dat de klimaatopwarming kan beperken tot 2 graden. Natuurlijk moeten die banen ondersteund worden door overheidsmaatregelen die verschillende dingen bevorderen: de overgangsperiode, gelijke kansen voor mannen en vrouwen in werkgelegenheid en opleiding, hulp voor klimaatvluchtelingen, enzovoort.

De uitstoot van broeikasgassen terugdringen zal de rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid helpen beperken

Hier denken we vooral aan de gevolgen van hittegolven en hoge temperaturen voor werkne.e.m.st.ers, die een nog grotere impact hebben in alle sectoren die sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden. Een onderzoek in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie stelt: “Op basis van simulaties van het klimaat in de stad hebben bepaalde wijken in Brussel door de omstandigheden tijdens de warme zomer van 2003 voor de categorie ‘zwaar werk’ (buiten) mogelijk tot 11% arbeidsuren verloren”. Door een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie zouden de rampzalige gevolgen van de klimaatopwarming beperkt blijven in de landbouw en visvangst, waarin wereldwijd 1,2 miljard mensen werkzaam zijn. Iets wat men echter niet mag vergeten, zijn ondersteunende beleidsmaatregelen voor de omschakeling naar de nieuwe sectoren en om de vangnetten van de sociale zekerheid in de wereld te versterken. Zo kunnen we vermijden dat werkne.e.m.st.ers tijdens de ecologische transitie volledig zonder inkomen vallen.  

De gecreëerde jobs zullen zinvol werk bieden

Het gaat om banen die bijdragen aan een individuele en collectief streven, en aan een samenlevingsmodel dat tegelijk sociaal is en de grenzen van de planeet respecteert. 

Om dat te bereiken, moeten onze regeringen een duidelijke en ambitieuze koers uitstippelen voor een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie. Die ambities moeten ook gepaard gaan met transitieplannen die steun bieden voor de omscholing van werkne.e.m.st.ers en die het verwerven van vaardigheden versterken.

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest