Update 25 mei 2021: “Yep”, zegt de JEP! In zijn uitspraak op onze klacht bevestigt de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame dat het misleidend is om fossiel gas “milieuvriendelijk” te noemen. De gaslobby achter de reclame zal deze dus moeten wijzigen of intrekken. Laat het nu duidelijk zijn: fossiel gas is niet “milieuvriendelijk”, hier nog langer subsidies aan geven is onaanvaardbaar. Deze beslissing is een overwinning voor het klimaat, maar ook voor iedereen die hier wil aan bijdragen door te kiezen voor hernieuwbare energie!


Het was een verraste burger die er ons attent op maakte, “schandalig” vond hij de reclame die in het Brusselse straatbeeld was opgedoken. Nochtans ziet de affiche er onschuldig uit: een gasketel leunt tevreden achterover in zijn zetel, met eronder de slogan “Positieve Energie”. Alles in fris groen, wit en blauw, het zou bijna een reclame voor Recupel of een supermarkt kunnen zijn.

Photo by Spencer Imbrock on Unsplash

Tot je even gaat nadenken. Een gasketel en “positieve energie”? Sinds wanneer is fossiel gas een positieve energie? En wat betekent dat überhaupt, “positieve energie”? We besloten om bij wijze van spreken even achter de affiche te kijken, en de claims van de reclame te onderzoeken.

Misleidende reclame

Om te beginnen gaat de reclame uit van gas.be, de belangenorganisatie van de Belgische gassector. Op zich hoeft het dus niet te verbazen dat zij consumenten willen aansporen een nieuwe gasketel te plaatsen. Tenslotte betekent dit niet alleen werk voor een aangesloten installateur, maar ook verzekerde afzet voor de aangesloten gasdistributeurs en -leveranciers. En daar knelt het schoentje: geld geven om nieuwe gasketels te plaatsen is een fossiele subsidie die een fossiel systeem in stand helpt houden en onze klimaatdoelen ondermijnt.

Ik kies voor een echt groene energieleverancier

Dat ze reclame maken voor hun eigen activiteiten kun je de gassector moeilijk kwalijk nemen. Daar moeten we niet flauw over doen. Wel is het verboden om oneerlijke of misleidende reclame te verspreiden. De regels hierover werden opgesteld door de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame), die ook waakt over de naleving ervan. Zo is er de Milieureclamecode, die de consument moet “beschermen tegen misbruik van zijn bekommernis om het milieu”. Door fossiel gas voor te stellen als “positieve” en “milieuvriendelijke” energie, schendt deze reclame een groot deel van die code.

Fossiel gas blijft fossiel gas

Fossiel gas is immers helemaal niet koolstofarm, klimaat- of milieuvriendelijk, maar draagt in grote mate bij aan de klimaatcrisis. Niet alleen wordt bij de verbranding ervan CO2 uitgestoten – sinds kort is de Europese CO2-uitstoot uit gas zelfs hoger dan die uit steenkool, in alle stappen van de productie lekt ook het nog veel sterkere broeikasgas methaan. Vanuit klimaat- en milieu-oogpunt is fossiel gas dus zeker geen “positieve energie”.

We moeten daarom ook het gebruik van fossiel gas zo snel mogelijk afbouwen. Ten laatste tegen 2035 zouden we de fossiele gaskraan in Europa moeten dichtdraaien. Nu nog financiële steun geven om nieuwe gasketels te plaatsen staat daar haaks op, en dreigt ons nog decennia afhankelijk te houden van fossiel gas. We schreven eerder namelijk al dat het potentieel voor groen gas of biomethaan in België beperkt is, de sector zelf heeft het over niet meer dan 9% van ons huidige gasverbruik. Ook hernieuwbare waterstof zal maar een kleine rol spelen, en dan nog vooral in de industrie. De bewering dat gas “steeds groener wordt” zoals op gas.be staat, is dus misleidend: ook in de toekomst blijft de voornaamste brandstof voor een nieuwe gasketel gewoon fossiel gas.

Inzetten op verwarming voor de toekomst

In plaats van anno 2021 nog subsidies uit te delen voor fossiele brandstoffen en hier misleidende reclame over te verspreiden, zou beter ingezet worden op begeleiding en ondersteuning van gezinnen die beter willen isoleren, renoveren of een elektrische warmtepomp installeren. Zeker in combinatie met een goede isolatie – en waar mogelijk zonnepanelen – is die laatste namelijk veel efficiënter en bovendien volledig hernieuwbaar.

Willen we dit alles nog versnellen, dan moeten we de lasten op energie verschuiven: van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Nergens in de Europese Unie is het prijs­verschil tussen elektriciteit en gas immers zo groot als in België. De relatief hoge stroomprijs zet met andere woorden een rem op de doorbraak van warmtepompen, die veel efficiënter en dus beter voor het klimaat zijn dan stoken op fossiel gas of olie. Dat is ronduit “schandalig”.

Wil jij echt “positieve energie”? Kies dan voor een echt groene energieleverancier!

Ik kies voor een echt groene energieleverancier Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest