Meer weten

Wetenschappers zijn het erover eens dat een klimaattransitie broodnodig is. Als we die transitie op een eerlijke manier aanpakken, biedt ze de unieke kans om onze levenskwaliteit te verbeteren, en zeker ook voor de kwetsbaarsten in onze samenleving. Dat is de boodschap die een veertigtal milieu- en sociale organisaties vandaag lanceren. Meer weten? 

Op weg naar een eerlijke klimaattransitie

Dit zijn de vijf pijlers voor een eerlijke klimaattransitie

  • Een eerlijke bijdrage van de grote vervuilers en van de hoogste inkomens
  • Het recht op energie en klimaatneutrale huisvesting
  • Hernieuwbare energie voor iedereen
  • Beter openbaar vervoer, meer investeringen in de fiets en een groener wagenpark
  • Een eerlijke industriële transitie

Meer weten over een eerlijke klimaattransitie

Het spreekt voor zich dat een klimaatvriendelijke mobiliteit, energiebesparing en het recht op klimaatneutrale huisvesting de toekomst zijn. Maar helaas zijn ze vandaag niet voor iedereen haalbaar en dat heeft een impact op de hele samenleving. Daarom lanceren de 40 milieu- en sociale organisaties een oproep aan de (toekomstige) regeringen van ons land: niemand mag uit de boot vallen bij de noodzakelijke omslag naar een duurzame samenleving. Natuurlijk zal die klimaattransitie ook een grote uitdaging zijn voor de industrie en de bedrijven. Er is dus nood aan technologische en sociale innovaties.

Geen tijd te verliezen

Onze politici moeten nu maatregelen nemen om de klimaatopwarming te bestrijden, om de levens en de gezondheid van alle burgers te verbeteren en om onze bedrijven en werknemers klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst. Hoe sneller onze politici daadkracht tonen, hoe sneller we allemaal zullen kunnen genieten van de vele economische en ecologische kansen die deze transitie te bieden heeft.

Meer weten over een eerlijke klimaattransitie


Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

YouTube

YouTube