O

ns nieuwe Greenpeace-rapport windt er geen doekjes om: onze productie en consumptie van vlees en zuivel moet halveren tegen 2050. De klimaatverandering tegenhouden, betekent dat we onze eetgewoontes drastisch moeten aanpassen. Zo zijn we niet alleen de klimaatopwarming te snel af, maar respecteren we ook ons milieu en het welzijn van dieren en onszelf. Want nu is het nog zo dat amper 1 op de 10 Belgen de voedingsadviezen respecteert. 

1. Onze gezondheid staat op het spel

Gemiddeld zet de Belg 2 tot 2,5 keer méér zijn tanden in een stukje vlees dan de voedingsrichtlijnen voorschrijven. Amper 10% houdt het vlees op het menu binnen de aanbevolen limieten. Ook onze kinderen moeten we andere voedingsgewoontes bijbrengen. Tegenwoordig eten kinderen van 3 tot 13 jaar bijna twee keer meer dierlijke eiwitten dan nodig. In dit geval is gaat de leuze ‘beter te veel dan te weinig’ niet op. De overconsumptie van rood en bewerkt vlees verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes type 2 en bepaalde soorten kanker. Minder vlees eten, levert ons en toekomstige generaties alleen maar voordelen op.

2. Er zijn voldoende plantaardige alternatieven

In België worden jaarlijks 300 miljoen dieren geslacht voor consumptie. Wij begrijpen niet waarom onze overheid de industriële veeteelt massaal blijft subsidiëren om steeds meer te produceren, terwijl al dat vlees naast heel wat dierenleed, ook een grote bedreiging voor onze kinderen, gezondheid en planeet met zich meebrengt. Diezelfde investering kan veel beter naar ecologische landbouw gaan. Zo wordt iedereen aangemoedigd om meer lokaal en plantaardig te eten, terwijl landbouwers een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen.

3. Minder vlees eten helpt het klimaat

De landbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 9% van de uitstoot van broeikasgassen in België. Twee derde daarvan hebben we te danken aan vleesproductie. Als we dit probleem niet aanpakken, dan zal de landbouw in de komende decennia ongeveer de helft van de totale broeikasgasuitstoot veroorzaken, waarvan 70% afkomstig is uit de productie van vlees en zuivel.

4. We moeten zorgzaam omspringen met onze omgeving

De intensieve vleesproductie leidt tot ontbossing voor de productie van soja, die op zijn buurt dan weer wordt ingezet als veevoeder. Daarnaast verliezen we ook biodiversiteit door veel vlees te eten en vervuilen we water en bodem.

Nochtans zijn er heel wat mensen die reeds moeite doen om dit alles tegen te gaan. Uit een recente opiniepeiling blijkt dat ruim de helft van de Belgen die vlees eten beseft dat het minder moet. 66% daarvan is ook bereid om zijn eigen consumptie terug te schroeven. Die bewustwording laat zijn sporen na: het afgelopen jaar at bijna de helft van de Belgen minder vlees dan het jaar ervoor.

Greenpeace helpt om een tandje bij te steken

Die beweging mag in een stroomversnelling komen, met alle positieve gevolgen van dien. Greenpeace start wereldwijd een campagne om de vleesproductie en -consumptie tegen 2050 te halveren. Zo kunnen we de problemen in ons voedselsysteem daadkrachtig aanpakken. Beslissen wat er op ons bord belandt, is voor ons als individu én als samenleving, één van de krachtigste wapens die we hebben in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvernietiging.

Wil je jezelf hierover nog beter informeren? Lees dan alle details in onze bevindingen. Onze globale visie vind je in dit rapport.

Sebastien Snoek

About the author

Sebastien Snoek
Sébastien Snoeck (né en 1979) a rejoint Greenpeace en 2015. Il travaille en tant que chargé de campagne au sein de l’équipe Ecosystèmes. "L'élevage industriel contribue largement au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Avec mon équipe, nous cherchons à promouvoir un autre système, qui soutient les petits éleveurs travaillant en harmonie avec la nature". --- Sébastien Snoek (1979) begon bij Greenpeace te werken in 2015 bij het team Ecosystems. "De industriële veeteelt warmt ons klimaat op en schaadt het milieu. Samen met mijn team wil ik een ander systeem promoten, dat kleine en ecologische veetelers beter ondersteunt."