Doe-het-zelfketen Brico verkoopt vandaag nog steeds glyfosaathoudende pesticiden zoals Roundup en Weedol. Dat kan niet, vonden ook bijna 2.000 mensen dit weekend. Ze plakten stickers op de verpakkingen van schadelijke pesticiden en riepen Brico op om deze producten niet meer te verkopen.

Glyfosaat ís schadelijk

Pesticiden: niet in mijn winkel! en No to pesticides, Yes to nature! stond er op de stickers te lezen. Samen met bezorgde burgers, vaak ook klanten van Brico, vragen we bij Greenpeace aan de winkelketen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. De bewijzen dat glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu, stapelen zich op. Kankeronderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn van oordeel dat dit gif ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is.

Verkoop verbieden, alternatieven promoten

In Frankrijk, Nederland en Duitsland beslisten grote winkels zelf om het product uit hun rekken te halen. We vinden dat het hoog tijd is dat Brico hun voorbeeld volgt. Er bestaan voldoende onschadelijke alternatieven: de onkruidsteker, staalborstel, stoom of een thermische brander.

Brico is de marktleider in België en moet het goede voorbeeld geven aan de andere doe-het-zelfketens in ons land. Haar Nederlandse zusterketen Praxis, nam Roundup en co al uit haar rekken. Dat moet dus ook in België kunnen.

Handelaars kunnen hun verantwoordelijkheid zelf opnemen

De verkoop van glyfosaat zou bij wet moeten worden verboden. Frankrijk en Italië verzetten zich tegen een nieuwe Europese vergunning voor glyfosaat, Nederland en Duitsland onthielden zich. België kiest ervoor om ons milieu en onze gezondheid op het spel te zetten door glyfosaat nog steeds toe te laten. Onder druk van de industrie weigert de politiek deze beslissing te nemen. Handelaars, zoals Brico, kunnen wel hun verantwoordelijkheid nemen wanneer de politiek faalt.

Ook jij kan kiezen voor een ecologisch alternatief om onkruid te verdelgen. Hier lees je onze oplossingen: No to pesticides, Yes to nature!