Wat doe je wanneer bedrijven miljarden aan klimaatsteun ontvangen maar hun uitstoot van broeikasgassen niet daalt? Wij zeggen: tijd voor een andere aanpak! Want het is duidelijk dat het huidig beleid niet werkt: de uitstoot van de zware industrie zakt niet, de sector innoveert te weinig, en intussen draaien gezinnen en kmo’s op voor de factuur. En toch kan de industrie een hefboom zijn voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Exxon, Total, Ineos en co strijken klimaatmiljarden op maar uitstoot daalt niet
Lees er alles over in ons rapport

Meer transparantie nodig over steunmaatregelen

Samen met Arbeid & Milieu en Bond Beter Leefmilieu kamden we nauwgezet de beschikbare informatie uit over een bonte verzameling aan steunmaatregelen voor de zware industrie. Zo gingen we na hoeveel gratis uitstootrechten de sector krijgt, maakten we schattingen van de belastingverminderingen die ze geniet, en vroegen we gegevens op over tal van andere directe en indirecte subsidies.

We deden hetzelfde voor 6 van de grootste uitstoters in ons land: de petrochemische bedrijven ExxonMobil, Total, Ineos, BASF en Borealis, en staalproducent ArcelorMittal. Of toch waar mogelijk, want al snel viel op dat veel informatie niet bijgehouden wordt of zelfs voor de betrokken administraties niet overzichtelijk is. Dat kan dus allemaal een stuk transparanter.

Industrie feest met subsidies, burger betaalt de rekening

Wat blijkt? De zware industrie ontvangt jaarlijks tot een miljard euro aan compensaties, vrijstellingen en subsidies, maar krijgt de CO2-uitstoot niet omlaag. Sterker nog, de afgelopen jaren is de uitstoot zelfs licht gestegen. En dan plannen Ineos en Borealis daar nog eens 10% bovenop te doen met nieuwe fabrieken. We staan dus niet eens stil, we gaan achteruit.

Bovendien moet iemand opdraaien voor al die kortingen voor de industrie: via de energiefactuur betalen huishoudens en kmo’s een onevenredig groot deel van de kosten voor het energiebeleid. Naar verhouding draagt een gemiddeld gezin maar liefst 20 keer meer bij voor groene stroom dan de 6 grote bedrijven uit ons onderzoek. Voor offshore windmolens is dit zelfs 30 keer meer!

Naar een nieuw industrieel klimaatbeleid

De energie-intensieve industrie is een cruciale schakel in de klimaatstrijd, maar het is duidelijk dat de huidige aanpak niet werkt. We kunnen niet blijven geld smijten naar bedrijven in de hoop dat ze hier blijven en vrijwillig hun uitstoot verminderen. Er is een nieuw kader nodig.

Steunmaatregelen moeten afhankelijk gemaakt worden van sociale en ecologische prestaties. Het geld moet gerichter en transparanter worden besteed, met inspraak voor werknemers en middenveld en een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten. We moeten de industrie beschermen tegen haar eigen kortetermijnbelangen en klaarstomen voor de toekomst.

Ontdek hoe we de industrie voorbereiden op morgen Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest