Wil je meer doen?
Ik doe mee ×

Binnen enkele weken neemt Greenpeace deel aan de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Want zonder klimaatrechtvaardigheid, kan er geen sociale rechtvaardigheid zijn (en omgekeerd). 

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Dan komen verschillende netwerken voor armoedebestrijding van over het hele land samen in actie. Zo willen ze de realiteit van mensen die in armoede leven aan het licht brengen en tonen waarom er een einde aan armoede moet komen. 

De campagne van de Vlaamse organisaties focust zich dit jaar op het inkomen en de sociale rechten van kwetsbare groepen. In Wallonië gaat de aandacht naar essentiële beroepen en sociale zekerheid als bepalend element voor toegang tot welvaart. En in Brussel tenslotte, draait de campagne rond een sociaal rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid

Net daarom heeft het Brusselse platform “Het onzichtbare zichtbaar maken” aan Greenpeace gevraagd om zich mee in te zetten om van 17 oktober samen een succes te maken.  

Een logische keuze 

Op die vraag om samen te werken antwoordde Greenpeace volmondig ja, want er kan geen sociale rechtvaardigheid zijn zonder klimaatrechtvaardigheid (en omgekeerd). De twee gaan hand in hand. 

Langs de ene kant is er de klimaatnoodtoestand. We moeten in actie komen tegen klimaatverandering, want zoals we de afgelopen maanden konden zien zijn hittegolven, bosbranden en andere extreme omstandigheden steeds meer dagelijkse kost. Om daartegen te kunnen strijden, moeten we allemaal op een andere manier gaan leven. Maar hier lopen we het risico dat die nieuwe levensstijl het leven van de meest kwetsbaren nog moeilijker zal maken, zowel in binnen- als buitenland, terwijl zij het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom spreken we over klimaatrechtvaardigheid. 

Langs de andere kant is er dringend nood aan sociale rechtvaardigheid. Covid-19 toont ons hoe snel er nog meer sociale ongelijkheid kan komen en hoe erg de situatie van de meest kwetsbaren nog kan verslechteren wanneer er een globale crisis voorvalt waarop we slecht voorbereid zijn. 

Voor ons is het dus duidelijk: ook al zijn de verbanden complex, klimaat- en sociale kwesties zijn nauw met elkaar verbonden. Als we een leefbare planeet voor iedereen willen, moeten we de sociale strijd aangaan.  

Zien we je daar? 

Om al deze redenen komen we dus samen op 17 oktober. In heel België zullen er activiteiten zijn rond de strijd tegen armoede. In Brussel, waar het thema sociale en klimaatrechtvaardigheid is, gaat de dag van start om 14u aan de Brandhoutkaai. Daar zullen in verschillende tentjes (als de regels rond covid het toelaten) gesprekken plaatsvinden over hoe de oplossing van belangrijke sociale problemen (kwaliteitsvoedsel, huisvesting en renovatie, toegang tot energie, individualisering van sociale rechten, co-huisvesting) een dwingende voorwaarde kan zijn voor een duurzame transitie. 

Daarna begint rond 18u een lantaarn- en fakkelwandeling. Een mars om het onzichtbare zichtbaar te maken, om naar buiten te komen met de politieke eisen die uit de tentgesprekken voortgekomen zijn en om onze beste klimaat- en sociale slogans te laten horen. Tenslotte, rond 20u ‘s avonds, sluiten we de dag af met concerten en getuigenissen van mensen die in armoede leven. 

Wil jij meehelpen aan de voorbereiding van 17 oktober?   

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest