Wil je meer doen?
Ik doe mee ×

Greenpeace staat voor twee dingen: green en peace. Geen van die twee zijn mogelijk als we niet ook het racisme in deze wereld aanpakken. Geen peace zolang er racisme is, dat lijkt vanzelfsprekend genoeg. In een vredevolle wereld heeft iedereen gelijke rechten en is dus er geen plaats voor racisme, maar dat is niet alles!

Waarom wij als Greenpeace een standpunt innemen tegen racisme
Ik kom in actie tegen racisme

Mensen zijn deel van de natuur

Wij werken elke dag voor het beschermen van de natuur. Dat betekent dat we opkomen voor de bomen in het Amazonewoud, de ijsberen in het Noordpoolgebied, maar ook alle andere levende wezens op deze planeet, inclusief de mensen. Opkomen voor mensen, dat betekent dat we voor hen een leven willen waarin ze zichzelf kunnen zijn, zonder onderdrukt of gediscrimineerd te worden. Daarom verzetten wij ons als Greenpeace tegen racisme.

Waarom wij als Greenpeace een standpunt innemen tegen racisme

Racisme veroorzaakt mee milieuproblemen

We willen problemen bij hun wortel aanpakken en als we naar de huidige milieuproblemen kijken, dan zien we dat racisme daarbij mee aan de basis ligt. Laten we hiervoor even in een paar van onze campagnethema’s duiken: klimaat, oceanen en biodiversiteit. 

Klimaat: De bedrijven die de klimaatcrisis veroorzaken, kunnen dit alleen maar doen dankzij racisme en neokolonialisme. Als die bedrijven in bepaalde delen van de wereld zomaar de bomen kunnen kappen, alles uit de grond opgraven of hun afval kunnen dumpen, dan is het omdat de rechten van de plaatselijke bevolking niet gerespecteerd worden: zowel de lokale bevolking als de lokale natuur worden er uitgebuit. Vroeger deden voornamelijk rijke landen in West-Europa en Noord-Amerika dit, door landen in andere continenten te koloniseren. Vandaag de dag zetten bedrijven gevestigd in diezelfde rijke, (voormalig) koloniserende landen deze uitbuiting van ecosystemen en mensen verder. Zo blijven zij  alle voordelen plukken, terwijl de kosten gedragen worden door de voormalig gekoloniseerde landen: dit noemen we neokolonialisme. We kunnen de klimaatcrisis dus enkel aanpakken als we ons tegelijkertijd actief verzetten tegen racisme, ons koloniaal verleden en gedachtegoed in vraag stellen en de neokoloniale uitlopers ervan bestrijden.

Biodiversiteit: Inheemse Volkeren vormen vandaag nog maar 5% van de wereldbevolking, maar beschermen wel 80% van de biodiversiteit van de planeet. We kunnen dus nog veel van hen leren. De ontbossing van het Amazonewoud, bijvoorbeeld, kunnen we niet los zien van de kolonisatie van Zuid-Amerika, waar West-Europeanen het continent zijn binnengevallen en alles wat ze daar boven en onder de grond konden vinden, zagen als grondstoffen die ze konden uitbuiten: bomen, goud, mensen, … Daarom vinden we bij Greenpeace dat de bescherming van de biodiversiteit inherent verbonden is aan het beschermen van de rechten van Inheemse Volkeren en hen meer beslissingsmacht te geven in internationaal beleid, bv. op politieke bijeenkomsten rond klimaat en biodiversiteit.

Waarom wij als Greenpeace een standpunt innemen tegen racisme

Oceanen: Als we de oceanen willen beschermen, dan moeten we ook weten wie de grootste bedreiging voor de oceanen vormt. Als we daarnaar op zoek gaan, dan zien we al snel dat de oceanen worden leeggevist voor de Aziatische en Europese markt, waardoor bijvoorbeeld lokale artisanale vissers en vrouwen die de vis verwerken in Senegal met toenemende voedsel- en inkomensonzekerheid kampen. Opkomen voor de rechten van de lokale bevolking, betekent dus ook een betere bescherming voor de oceanen.

Waarom wij als Greenpeace een standpunt innemen tegen racisme

Hoe jij kan helpen

Voor ons is het dus duidelijk: om de oorzaken van ecologische- en klimaatverstoring aan te pakken, moeten we ervoor zorgen dat elke vorm van ongelijkheid verdwijnt. Hiervoor willen we ons als organisatie actief inzetten. 

Benieuwd hoe jij ons daarbij kan helpen? Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, op 21 maart, worden er over heel België acties georganiseerd door organisaties die al heel lang strijden tegen deze ongelijkheid. Sluit je aan bij of deel de acties via sociale media. 

Ik doe mee op 21 maart Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest