Elk jaar kijken duizenden van ons vol bewondering naar de renners van de Tour de France. Weken aan een stuk zijn het topprestaties op de fiets en zo zouden we al bijna vergeten dat de fiets eigenlijk vooral een dagelijks vervoersmiddel is. Een vervoersmiddel dat onze steden duurzamer kan maken en dat strijdt tegen de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde. 

Actie bij de Tour de France

Dit jaar startte de Tour de France in Brussel, en die kans om actie te ondernemen heeft Greenpeace Belgium met beide handen gegrepen. Afgelopen zondag hebben we op de tweede etappe van de Tour een banner opgehangen met daarop “Real heroes ride bikes”. Zo willen we de beleidsmakers vragen om aangenamere steden te creëren, zowel voor de gebruikers als de inwoners, en om het aantal vervuilende auto’s, die zowel de luchtkwaliteit als onze gezondheid aantasten, te verminderen.

Steun onze oproep voor een efficiënter openbaar vervoer

Transport in België

In ons land wordt fietsen nog veel te vaak gezien als een sportactiviteit die niet thuishoort in de stad. In onze steden is de auto het meest gebruikte vervoersmiddel, in tegenstelling tot wandelen, fietsen en het openbaar vervoer. Hoe dat komt? Openbaar vervoer waar je niet altijd op kan rekenen, geen of ongeschikte infrastructuur, te grote druk van auto’s, … Samen kunnen we dat veranderen!

Samen tegen de luchtvervuiling

Wil je ook een rol spelen bij het verminderen van de luchtvervuiling in België? Dat kan! Teken onze oproep voor een nationaal mobiliteitspact. Het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer kan de vervuiling van de lucht die we elke dag inademen sterk doen dalen.

Het doel van deze oproep is om de nieuwe beleidsmakers te vragen om een nationaal mobiliteitspact op te stellen met als doel:

  1. Betere verbindingen en frequenties van het openbaar vervoer
  2. Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken
  3. De toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers verbeteren

Gezonde lucht voor ons, voor onze kinderen en voor alle toekomstige generaties!

Teken onze oproep