Het Braziliaanse Amazonewoud brandt sinds begin juli onophoudelijk. Meer nog, 2019 is een dramatisch jaar voor de groene long van onze planeet. Van het begin van het jaar tot nu, is het aantal branden meer dan verdubbeld (een stijging van maar liefst 145%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Vooral in die delen die getroffen worden door ontbossing, zijn er veel branden. Brandstichting is immers een gangbare praktijk om ‘plaats te ruimen’, voor landbouw bijvoorbeeld. In acht van de tien gemeenten die het meest getroffen zijn door de branden, werden ook de meeste waarschuwingen voor ontbossing geregistreerd. Dat blijkt uit gegevens van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

De mensen die het Amazonegebied vernietigen en de ontbossing onverkort laten doorgaan, worden aangemoedigd door de acties en het beleid van de regering-Bolsonaro om dit te doen. Sinds haar aantreden, heeft de huidige regering systematisch het milieubeleid van Brazilië ontmanteld.

Brand en klimaatverandering: een vicieuze cirkel

Bosbranden en klimaatverandering maken deel uit van een vicieuze cirkel: hoe meer branden er zijn, hoe meer broeikasgassen er worden uitgestoten. Als gevolg daarvan neemt ook de globale temperatuur van de planeet toe, en zijn er meer extreme weersomstandigheden zoals lange en intense droogtes.

Ontbossing draagt niet alleen bij tot een toename van de uitstoot, maar ook tot een verandering van het neerslagpatroon in de getroffen regio, tot een verlenging van het droge seizoen en tot verdere aantasting van de bossen, de biodiversiteit, de landbouw en de menselijke gezondheid.

Na de recente aanvallen van de Braziliaanse regering op het Amazonefonds, dat het Braziliaanse oerwoud moet beschermen, hebben Noorwegen en Duitsland hun (miljoenen)donaties stopgezet. Natuurlijk zal dit ook gevolgen hebben voor de strijd tegen ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied.

Een echte ramp voor het grootste oerwoud ter wereld!

Lees meer: Bosbranden teisteren onze planeet