Rok 2021 už je skoro za námi. Než se nadšeně pustíme do dalších akcí a kampaní v roce následujícím, pojďme se společně ohlédnout a vychutnat si, co se nám letos podařilo uskutečnit a čeho jsme dosáhli. Není toho vůbec málo.

Vytrvale prosazujeme účinnou ochranu klimatu 

Na tom, aby se klima stalo nejvyšší prioritou naší společnosti, jsme spolu s vámi, našimi spojenci i odborníky a odbornicemi, usilovně pracovali také letos. Co se podařilo?

 • Vydali jsme se na osvětovou KlimaTour. Navštívili jsme šest měst a hudební festival Rock for people, kde jsme vystoupili na první vodíkem poháněné stagi na světě. Mluvili jsme s tisíci lidmi a rozdávali jim analýzu předvolebních programů největších politických stran. Díky tomu se voliči lépe orientovali v tom, které strany to s ochranou klimatu myslí vážně. 
 • Uspořádali jsme dvě předvolební debaty s lídry kandidujících stran, včetně těch, kteří nyní sestavují vládu.
 • Podíleli jsme se na hodnocení kroků odcházející vlády v otázkách řešení změny klimatu a ochrany životního prostředí. 
 • Prostřednictvím petice, vyzývající vládu, aby chránila klima, se k hnutí ´Spolu pro klima´ přidalo dalších 11000 lidí. 
 • Umožnili jsme lidem obrátit se na kandidující politiky a zvolené poslance a poslat stovky e-mailů a požádat je tak, aby chránili klima.
 • Zapojili jsme desítky známých osobností. Mezi nimi nechyběli například herečky Jana Plodková, Bára Poláková a Bára Jánová, violoncellistka Terezie Kovalová, ekonom Tomáš Sedláček, zpěvák Ben Cristovao a herec Jan Cina. 
 • Šířili jsme v ČR závěry šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN i aktuální zprávy o dopadech změny klimatu, jako byly například požáry v Turecku nebo Austrálii.
 • Spolek Klimatická žaloba, kterému pomáháme, oficiálně podal na Městský soud v Praze žalobu na českou vládu za to, že dostatečně neřeší změnu klimatu. 
 • Vytvořili jsme srovnávací analýzu přístupu jednotlivých bank k ochraně klimatu a fosilním palivům.
 • Podpořili jsme globální studentskou stávku za klima.
 • Lidé v USA si i díky sílícímu klimatickému hnutí zvolili proklimatického prezidenta. Joe Biden hned první den ve svém úřadu rozhodl, že se USA opět připojí k Pařížské dohodě. Spojené státy americké se tak vrací zpět do hry v boji s klimatickou krizí.

Pomáháme s přechodem z uhelné na čistou energetiku

Soustavně pracujeme na tom, aby vláda předložila odklon od uhlí včas a byla připravena podpořit regiony a obyvatele, kterých se ukončení těžby uhlí dotkne nejvýrazněji. 

 • Představili jsme plán pro čistou a moderní energetiku, studii Energetická revoluce. Poskytujeme ji politikům a političkám, které budou o budoucnosti energetiky v ČR rozhodovat.
 • Zabránili jsme tomu, aby česká vláda přijala pozdní scénář konce uhlí (tedy až v roce 2038). Dál usilujeme o odklon od uhlí do roku 2030.
 • Bráníme tomu, aby uhelné elektrárny vypouštěly násobně vyšší množství rtuti a oxidů dusíku, než stanovují limity na ochranu zdraví. Proto jsme podali žalobu na Ministerstvo životního prostředí a žádáme soud, aby zrušil jím udělené výjimky z emisních limitů pro staré uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice. 
 • Vládě ČR jsme navrhli konkrétní kroky, jak postupovat proti zvyšování cen energií a jak  ochránit domácnosti od pádu do energetické chudoby.
 • V souvislosti se zdražováním ceny energií jsme odběratelům radili, Jak na zdražování energií: 40 tipů, jak šetřit energii i vlastní peněženku
 • Vysvětlovali jsme lidem, proč elektřina zdražuje i to, jak cena elektřiny vůbec vzniká a vyvraceli jsme nepravdivé informace, které se o zvyšování cen energií šíří.
 • Pomáháme uhelným regionům s proměnou. Prosazovali jsme proto speciální výsluhový příspěvek pro všechny pracovníky a pracovnice uhelného průmyslu, kteří přijdou kvůli útlumu těžby a spalování uhlí o práci. 
 • Našim kolegům a kolegyním z Greenpeace v Německu se podařilo významně přispět k tomu, že se nová německá vláda rozhodla uskutečnit odchod od uhlí dříve, a to do roku 2030, tedy o 8 let dříve. 

Bráníme občany, kterým důl Turów krade vodu

Díky spolupráci Greenpeace ČR, spojenců a místních obyvatel, pokročila situace související s polským dolem Turów, který odčerpává vodu z českého území na Liberecku. Co se letos podařilo?

 • Petiční výbor Evropské Unie projednal petici, kterou jsme organizovali spolu s místními samosprávami a kterou podepsalo přes 13 tisíc lidí.
 • Společně s ostatními jsme přesvědčili českou vládu k podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Ten rozhodl v náš prospěch a vydal předběžné opatření, kterým těžbu zastavil. Polsko se rozhodlo těžit dál, a proto mu soud udělil v září pokutu, každý den musí platit půl milionu eur, což je necelých 18 milionů korun denně.
 • V březnu se kolegové a kolegyně z Greenpeace Polsko vyšplhali na uhelné rypadlo přímo v dole Turów a upozornili tak na nutnost skončit s těžbou a umožnit regionu transformaci férovou k jeho obyvatelům i s ohledem na pracovníky v uhelném průmyslu.
 • Přerušili jsme valnou hromadu energetické společnosti PGE, která těžbu v Turówě provozuje.
 • Na podzim jsme pracovali na přesvědčování vlády, aby žalobu nestahovala, a aby nepodepisovala slabou dohodu s Polskem a budeme v tom pokračovat i u vlády nastupující. 

Vzděláváme všechny generace

 • V rámci našeho školního vzdělávacího programu Greenspeakers uskutečnilo 13 našich lektorů a lektorek 23 přednášek a lekcí. Podařilo se tak seznámit stovky mladých lidí s ekologickými otázkami.
 • V projektu Akademie Greenpeace jsme uspořádali 14 online webinářů. Zapojilo se do nich na desítku nezávislých odborníků a odbornic. Tisíce lidí se tak dozvědělo zajímavé informace. O dopadech mobilních telefonů na životní prostředí přednášel Miloš Polák, o tom, jak odhalovat dezinformace mluvila Alexandra Alvarová a o tom, jak vzniká tornádo mluvil meteorolog Petr Zacharov. Do pomoci po ničivém tornádu na Moravě jsme se zapojili i přímo na místě.
 • Přidali jsme se do pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Vznikla tak publikace Klima se mění – a co my?, která vůbec poprvé v ČR přináší doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy.
 • Do letošního, již sedmého ročníku Ekovýzvy, jsme zapojili přes dva tisíce lidí, kteří si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak žít s ohledem na planetu.
 • Přes 50 společensky aktivních občanů z České a Slovenské republiky absolvovalo náš vzdělávací seminář o komunitním organizování. Jsou tak připraveni na to, aby se věnovali vlastním projektům a kampaním, které přinesou změny k lepšímu jak pro přírodu, tak pro lidská práva.
 • Naši dobrovolníci a dobrovolnice uspořádali řadu osvětových akcí. Například promítání filmu A Life on Our Planet nebo třeba informační stánek v rámci oslav 17. listopadu.

Chráníme vzácné krušnohorské bučiny

Letos na jaře jsme otevřeli novou kampaň za záchranu bučin u Horního Jiřetína v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Společnost I.H.Farm spojená s uhlobaronem Pavlem Tykačem tento bukový les dlouhodobě devastuje. Usilujeme o to, aby byla celá oblast od Horního Jiřetína až po Národní přírodní rezervaci Jezerka vyhlášena za jedno chráněné území s bezzásahovým režimem.

 • Téměř 13 000 lidí podepsalo naši petici za ochranu bučin. Tu jsme předali Ministerstvu životního prostředí a Ústeckému kraji.
 • Zapojili jsme se do správních řízení a můžeme tak navrhovat ukončení kácení. 
 • Díky nám vznikla neformální koalice expertů (biologů a právníků) a zástupců dotčených obcí a ekologických aktivistů, která problematiku ochrany krušnohorských bučin (které patří mezi nejcennější lesní ekosystémy v ČR) začala systematicky řešit.
 • Byla uzavřena smluvní bezzásahová ochrana území o rozloze alespoň 200 hektarů tohoto lesa. Dál usilujeme o rozšíření bezzásahových území v ČR v souladu s evropskou Strategií o ochraně biodiverzity s požadavkem na ochranu řádově vyšší rozlohy spontánně se vyvíjející přírody.
 • ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) nám dala za pravdu a rozhodla o přestupku společnosti I.H.Farm z důvodu vysazování nepůvodních dřevin.
 • Uspořádali jsme procházku s přírodovědci po ohrožených bučinách. Akce se zúčastnilo přes sto lidí.
 • Významně jsme přispěli k medializaci tématu a otevřeli tak diskusi o možnostech vyhlášení chráněné krajinné oblasti.

Bráníme přírodu a její rozmanitost po celém světě

Nejcennější globální ekosystémy a ochrana biodiverzity byla i letos předmětem naší činnosti. Co se dělo v kampani na ochranu oceánů a pralesů?

 • Více než milion evropských občanů vyzvalo spolu s Greenpeace Evropskou komisi, aby připravila návrh zákona, který má skoncovat s naším podílem na globálním odlesňování, a to v co nejúčinnější podobě. Znamenalo by to, že žádným komoditám, kvůli kterým byly vykáceny pralesy nebo zničeny jiné cenné ekosystémy, nebude povoleno vstoupit na trh EU. Návrh zákona byl představen 17. listopadu 2021. 
 • Naši petici #SpoluProPralesy, která požaduje po budoucí české vládě a europoslancích, aby představený návrh nařízení proti deforestaci podpořili v co nejúčinnějším znění, už podepsalo přes 40 tisíc lidí.

Mnoho se vykonalo, ale daleko více je stále před námi

Příští rok budeme čelit velkým výzvám v ochraně klimatu, ochraně pralesů a oceánů i při proměně české energetiky.

Česko bude navíc předsedat v druhé polovině roku 2022 Evropské unii, a tak klíčové klimatické zákony z balíčku Fit For 55 či nařízení proti odlesňování mohou být finalizovány pod naší taktovkou. Stejně tak bude české předsednictví důležité i pro další kolo klimatických jednání v rámci UNCCC (United Nations Convention on Climate Change čili Rámcová úmluva OSN o změně klimatu), tedy COP 27 (Conference Of the Parties) v Egyptě. Neméně důležité je i finální rozhodnutí o vytvoření mořských rezervací, ke kterému dojde na půdě OSN.

Můžeme hodně získat, ale také ztratit. Budeme u toho a budeme usilovat, aby se naplnilo to první. Úspěchy, které přinese příští rok, s námi můžeš zapsat do světové historie i Ty.