Vedvarende energi

Vedvarende energi er energi fra naturlige kilder, der fornyes hurtigere end de bruges. Vind og sol er eksempler på vedvarende energikilder. Vedvarende energi udleder langt færre drivhusgasser end fossile brændsler, og er nøglen til at bekæmpe klimakrisen. Du kan være med til at skabe grøn forandring.

Mennesker, som løfter en vindmølle op at stå.
Wind Farms in Iowa. © Karuna Ang / Greenpeace

Problemet er for lidt vedvarende energi

Klimaets krise tager til. Lige nu bliver vores klode hurtigere varm end nogensinde før i verdenshistorien. Alligevel er 80 procent af det globale energiforbrug dækket af fossile energikilder, og er dermed den primære årsag til klimaforandringerne. I Danmark ligger det tal på 60 procent. Der skal sættes fart på omstilling fra CO2-tung kul, olie og gas. I stedet for skal vi gå over til CO2-neutrale vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi, hvor man bruger jordens varme kerne til at lave energi.

Greenpeace arbejder for mere vedvarende energi

Greenpeace arbejder for en mere grøn og stabil verden. Målet er, at Danmark og resten af verden skal være 100 procent uafhængig af de klimaskadelige fossile brændsler hurtigst muligt. Her spiller vedvarende energikilder en vigtig rolle.

Der er mange fordele ved vedvarende energikilder:

Vedvarende energikilder belaster ikke klimaet: Vi har brug for energikilder, der ikke udleder drivhusgasser. Derfor skal vi bruge sol, vind, vand og geotermi i stedet for kul, olie og gas.

Vedvarende energikilder er tilgængelige og billige: Der findes mange gennemprøvede vedvarende energiteknologier. Derfor skal vi ikke opfinde en masse nyt for at komme i gang med at skifte fra fossil brændsler til grøn energi. Vedvarende energi er også forbundet med lave omkostninger. Vind- og solenergi er nogle af de billigste energiformer, der findes.

Bedre forsyningssikkerhed og stærkere økonomi: Verdens befolkning vokser, og det gør behovet for energi derfor også. Her er det en fordel at være mindre afhængig af fossile brændsler. Dem bliver der nemlig færre af. Det sker, når vi tømmer energireserverne, og mere svært tilgængelige olie og gas hives op af undergrunden. Disse to energikilder er samtidig ejet af få lande. Desuden kan politiske spændinger, som dem vi har set mellem Rusland og resten af Europa, gøre det både dyrt og upålideligt at importere fossile brændsler.

Mere lokal og regional energiproduktion: Danmark kan faktisk dække hele sit energiforbrug ved hjælp af sol- og vindenergi. Det er energi, der kan blive produceret inden for landets grænser. Vi kan samtidig deltage i et Europæisk samarbejde om at producere og bruge vedvarende energi. Det er vigtigt for et moderne samfund at have en stabil forsyning af energi. Det er det, fordi så stor en del af vores dagligdag og produktion er afhængig af energi for at kunne fungere.

En masse solcelleanlæg. © Markel Redondo / Greenpeace

Lær mere om dette emne

Udforsk andre emner