Bæredygtighed og forbrug

Bæredygtighed og forbrug skal gå hånd i hånd. Vi skal passe på miljøet og klodens ressourcer, så vi som mennesker dækker vores behov uden at bringe andre generationers behov i fare. Det gælder for privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner.

Takeaway-affald belaster naturen og klimaet.
Greenpeace-protest for at beskytte miljøet fra engagnsemballage

Hvad er problemet, bæredygtigt forbrug vil løse?

Forbruget i Danmark og på verdensplan har desværre ikke ret meget med bæredygtighed at gøre. Vi bruger ganske enkelt alt for mange af naturens ressourcer på produktion og transport som for eksempel flyveture, tøj, mad og møbler. Det er et problem, for på et tidspunkt slipper ressourcerne op. Samtidig skal flere og flere menneskers behov dækkes, i takt med at verdens befolkning stiger.

Undersøgelser har vist, at det ville kræve mere end fire jordkloder, hvis hele verdens befolkning havde et lige så stort forbrug, som vi har i Danmark. Ser man på det gennemsnitlige globale forbrug, er der behov for 1.7 jordkloder for at imødekomme verdens efterspørgsel på ressourcer.

Der er akut brug for, at bæredygtighed tænkes ind i alle dele af forbruget og produktionen både i Danmark og i resten af verden. Det kræver, at vi erstatter den traditionelle, linære økonomi med en cirkulær økonomi. Kort fortalt betyder det, at vi skal sige farvel til forbrug-og-smid-væk kulturen, hvor vi bruger ressourcer, smider dem væk og bruger nye ressourcer. I stedet skal vi sige goddag til en kultur, hvor selve produktionen er mindre ressourcekrævende, og hvor vi genbruger og genanvender mest muligt. På den måde bliver vores forbrug en del af en cirkel, hvor klodens ressourcer ikke bare ender i skraldespanden, men hvor de bliver brugt igen og igen på nye måder og i nye produkter.

Hvad vi gør

Der er brug for at skifte spor fra overforbrug til ansvarligt forbrug, så bæredygtighed og mindre pres på klodens ressourcer er med i hele processen fra design, produktion, transport til slutforbrug. Kun på den måde er det muligt at sikre et balanceret ressourceforbrug, hvor der bliver værnet om vores globale klima og biodiversiteten. Det arbejder vi hos Greenpeace for hver eneste dag med kampagner, aktioner, debatter, informationsdeling og møder med politikere og virksomheder.

Det er især verdens rigeste lande, der presser kloden hårdest. Derfor er det også de lande, der skal gå forrest ved markant at nedsætte ressourceforbruget og skære i udslippet af klimaskadelig drivhusgasser.

Al forbrug slider på naturgrundlaget, for det kræver en vis mængde råmaterialer så eksempelvis bomuld, korn, metaller, olie mm. at producere en sofa, vores aftensmad, en bil osv. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor stort vores forbrug er som enkeltpersoner og som samfund. Det er heller ikke ligegyldigt, hvordan varene er designet og produceret.

Bæredygtighed og forbrug skal samtænkes ved at:

– Forbruget globalt og i Danmark bliver sat ned, så vi ikke bare bruger løs af klodens ressourcer uden hensyn til, at fremtidige generationer også skal have noget at leve af.
– Produkter skal laves til at holde længst muligt og siden til at kunne repareres.
– Produkter skal designes, så de kan genbruges i andre produkter.
– Ressourcer skal indgå i et kredsløb, hvor de bliver brugt igen og igen i stedet for at blive smidt væk.
– Fossile brændstoffer skal skiftes ud med vedvarende energikilder, så vores energiforbrug og transport ikke skader klimaet.

Greenpeace-happening udstiller det belastende forbrug ved Black Friday.

Lær mere om dette emne

Udforsk andre emner